Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / 7 KALEM ETKİNLİK MALZEMELERİ SATIN ALIM İŞİ TEKLİF ÇAĞRISI

7 KALEM ETKİNLİK MALZEMELERİ SATIN ALIM İŞİ TEKLİF ÇAĞRISI

7 KALEM ETKİNLİK MALZEMELERİ SATIN ALIM İŞİ TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRODUCT/SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL

Tarih / Date; 02/12/2020
Kapanış Tarihi / Closure Date: 11/12/2020 — Saat / Hour 17:30
*İş bu Teklif Çağrısı 3 (üç) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in 3 (three) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

(İndirmek için tıklayınız-Click to download)

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM
Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu. Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir
Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000. Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.
Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.
Çağrı Metni / Call Text:

Mavi Kalem Derneği Çocuk Koruma Projesi kapsamında 7 Kalem Etkinlik Malzemesi satın alım işi teklif çağrısıdır.
Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
  a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mahallesi Cibali Caddesi No:31 Fatih İstanbul
  b) Telefon numarası / Phone Number: 0(212) 6353835
  c) E-Posta / E-Mail
  :

satinalma@mavikalem.org
satinalma2@mavikalem.org

 1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

7 Kalem Etkinlik Malzemeleri satın alımı için ürünlerinin özellikleri aşağıda yazmaktadır;

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount: : 1. 120 adet Büyük boy resim defteri; 35×50 cm ,15 sayfa

 1. 120 adet Boya Kalemi: Boya Kalemi Seti 12’li
 2. 120 adet Flüt: Blok Flüt
 3. 150 adet Abaküs: Ahşap
 4. 120 adet Marakas: Metal veya Ahşap
 5. 120 adet Melodika: Melodika
 6. 150 adet Ahşap Puzzle: Boyanabilir

b) Teslimat adresi: / Delivery Address:
Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali /Fatih İstanbul
c) Teklif Şartları

c) Proposal Terms: • Teklif vermek için son tarih: 11/12/2020 (Saat 17:30 ‘a kadar)
• Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.
• Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.
• Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.
• Teklifler 14/12/2020 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

• Last Date for Proposal: 11/12/2020 (Latest Hour of 17:30 )
• Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.
• In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.
• Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.
• Proposals must be eligible till the date of 14/12/2020 .

İlgilenen şirketler 11/12/2020 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine “Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.
Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org till the date of 11/12/2020 Through; e-mail or to, ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping marked as “Mavi Kalem Procurement Unit”.

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu
Attachment 1: Proposal Request Form

(İndirmek için tıklayınız-Click to download)

About mkalem

Check Also

Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhale Çağrısıdır! Product/ Car Rental With Driver Service Procurement Call For Tender!

MAVİ KALEM Tarih / Date; 28.12.2023 Kapanış Tarihi / Closure Date: 29.01.2024 — Saat / ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir