Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Genel / COVID-19 Pandemisinde Mavi Kalem

COVID-19 Pandemisinde Mavi Kalem

(English is below)

Mavi Kalem COVID-19 pandemisine karşı çalışma koşullarını yeniden yapılandırarak hem çalışma ekiplerinin hem de çalışma gruplarının (yararlanıcılar) korunmasına destek olmayı amaçlamıştır.

Korunma çalışmaları “Salgından Korunma Komitesi” sorumluluğunda yürütülmektedir. Komite, icradan sorumlu yürütme kurulunun 3 üyesi tarafından ekim ayında oluşturulmuştur. Mavi Kalem’in aldığı önlemler ve düzenlemeler komitenin sorumluluğuna verilmiştir.

Pandemiye karşı korunma çalışmaları:

 • Çalışan Sağlık Takip Çizelgeleri:

Mavi Kalem Mart 2020’de çalışma ekiplerinin COVID-19 belirtilerine yönelik sağlık durumlarını takip etmeye ve kayıt altına almaya başladı.   Bu yolla, riskli durumları tespit ederek sağlık hizmetlerine yönlendirmeyi, yakın temas ile bulaşmayı önlemeyi, COVID-19 pozitif ekip arkadaşlarımızın durumunu izlemeyi ve sürece ilişkin analiz yapabilmeyi amaçlıyoruz.

 • COVID-19’dan korunma önlemlerine uyum beyanı:

Ekip arkadaşlarımızın çalışmaları sırasında riskli davranışlardan kaçınacağını ve toplum sağlığını korumaya yönelik kurumsal önlemlere uyum sağlayacağını belirttikleri uyum beyanının tüm Mavi Kalem ekibi tarafından imzalanması gerekmektedir.  İmzalanmaması çalışma politikalarına uyumsuzluk anlamına gelmektedir.

 • Ofislerde yeni normal uygulamaları yönergesi:

Haziran 2020’ye kadar Mavi Kalem ekipleri uzaktan çalışma yürüttü.  Haziran ayında ofislerde dönüşümlü çalışma başlatıldı.  Bu süreç Ofislerde Yeni Normal Uygulamaları yönergesi ile yapılandırıldı. Bu yönerge; Türkiye’de ve dünyada bulaşma yolları, ofis çalışmaları ile ilgili öneriler ve Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili kılavuzları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Web linki: https://www.mavikalem.org/2020/08/20/mavi-kalemden-ofislerde-yeni-normal-uygulamalari-yonergesi/

 • Salgın Önleme İstasyonları: 

Salgının ekiplerimize, çalışma alanlarımıza ve yararlanıcılara yayılmasına karşı koruyucu sistemler kurmak amacıyla Salgın Önleme İstasyonları her ofiste kuruldu. İstasyonlar ofislerin ana girişlerindedir. Nöbetleşe istasyon sorumlusu olunur ve ofise giren herkes kayıt edilir, hijyen önlemleri hatırlatılır ve önlemlerin uygulanması takip edilir. İstasyon için özel kayıt formları hazırlanmıştır.

Salgın Önleme İstasyonları Tanıtım Linki: https://youtu.be/2DG0onAktdY

 • Salgından Korunma Komitesi

Ekim 2020 itibari ile COVID-19 pandemisine karşı Mavi Kalem’de geliştirilen tüm çalışmalar salgından korunma komitesi kapsamında yürütülmektedir.  

Komitenin görevleri;

 • Kamunun yönlendirmelerini izleyerek Mavi Kalem’in çalışma biçimine ilişkin gerekli değişiklikleri planlamak ve duyurmak,
  • İlgili kurumların (Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipleri Birliği vb.) yönerge ve açıklamalarını izleyerek salgından korunma araç ve yöntemlerini güncellemek ve duyurmak,
  • Alınan kararların ofislerde uygulamasını izlemek, korunmaya ilişkin önlemlere uyulmasını sağlamak, müdahale araçları üretmek,
  • İlgili tüm süreçleri kayıt altına almaktır.

Salgından korunma komitesi duyuruları esas olarak Mavi Kalem ekibi Whatsapp grubundan paylaşılmaktadır. 

 

 

Mavi Kalem in COVID-19 Pandemic

Mavi Kalem aimed to support the protection of both working teams and working groups (beneficiaries) by restructuring working conditions against the COVID-19 pandemic.

Prevention studies are carried out under the responsibility of the “Committee for Protection from the Pandemic”. The committee was formed in October by 3 members of the executive board responsible for enforcement. The measures and regulations taken by Mavi Kalem were given to the committee.

 

Protection activities against pandemic:

 • Employee Health Tracking Charts:

Mavi Kalem started to monitor and record the health status of the study teams for COVID-19 symptoms in March 2020. In this way, we aim to identify risky situations and direct them to healthcare services, prevent transmission with close contact, monitor the status of our COVID-19 positive teammates and analyze the process.

 

 • Statement of compliance with COVID-19 protection measures:

The compliance statement that our teammates stated that they will avoid risky behaviors and comply with institutional measures to protect public health must be signed by the entire Mavi Kalem team. Failure to sign means non-compliance with labor policies.

 

 • Directive for new normal practices in offices:

Until June 2020, Mavi Kalem teams carried out remote work. Alternating work was initiated in the offices in June. This process was configured with the New Normal Applications in Offices directive. This directive; transmission routes in the world and Turkey, office work related recommendations and guidelines on the Republic of Turkey and the Ministry of Family Studies Social Policy has been prepared taking into consideration.

Website Link: https://www.mavikalem.org/2020/08/20/mavi-kalemden-ofislerde-yeni-normal-uygulamalari-yonergesi/

 

 • Pandemic Prevention Stations:

Pandemic Prevention Stations were established in every office in order to establish protective systems against the spread of the epidemic to our teams, work areas and beneficiaries. Stations are at the main entrances of the offices. In turn, the station manager is appointed and everyone entering the office is registered, hygiene measures are reminded and the implementation of the measures is followed. Special registration forms have been prepared for the station.

Pandemic Prevention Stations Promotion Link: https://youtu.be/2DG0onAktdY

 

 

 • Pandemic Protection Committee

As of October 2020, all studies developed in Mavi Kalem against the COVID-19 pandemic are carried out within the scope of the pandemic protection committee. 

 

Duties of the committee;

 • To plan and announce the necessary changes in the way Mavi Kalem works by following the public’s instructions,
 • To update and announce the tools and methods of protection from the epidemic by following the instructions and explanations of the relevant institutions (World Health Organization, Turkish Medical Association, etc.),
 • To monitor the implementation of the decisions taken in offices, to ensure that the measures regarding protection are followed, to produce intervention tools,
 • To record all relevant processes.

 

Announcements from the pandemic protection committee are mainly shared from the Mavi Kalem team, Whatsapp group.

 

 

About mkalem

Check Also

Hatay’da kadınların gelire erişmesini destekliyoruz

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından MaviKalem 25 Şubat’tan itibaren ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir