Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / MAVİ KALEM 8+1 CAMLI, VAN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! 8+1 GLASSED, VAN CAR RENTAL SERVICE PURCHASE IS A CALL FOR PROPOSALS!

MAVİ KALEM 8+1 CAMLI, VAN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! 8+1 GLASSED, VAN CAR RENTAL SERVICE PURCHASE IS A CALL FOR PROPOSALS!

MAVİ KALEM

8+1 CAMLI, VAN ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

8+1 GLASSED, VAN CAR RENTAL SERVICE PURCHASE IS A CALL FOR PROPOSALS!

 

Tarih / Date; 11.06.2024

Kapanış Tarihi / Closure Date: 11.07.2024 Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı üç (3) sayfa çağrı metni ve bir (1) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in three (3) page call for proposal text and 1(one) appendices.

 

Ekler:

İndirmek için tıklayınız – Click to download

8+1 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ -Teklif Talep Formu

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneğinin, Hatay’da SV Tarafından desteklenen “İyileşmenin Desteklenmesi Projesi’’ kapsamında 1 adet 8+1 Camlı, Van Araç Kiralama hizmet alım işi teklif çağrısıdır.

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 635 38 35

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

satinalma@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

   

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

 

                     8+1 CAMLI, VAN ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI;         

1 Adet 3,5 ay boyunca, Hatay’da İyileşmenin Desteklenmesi Projesi kapsamında yararlanıcılara bebek bakım kiti, hijyen malzemeleri kiti, etkinlik materyalleri taşınması ve iş birliği ziyaretlerinde kullanılmak üzere,

 

*1 adet 3,5 aylık, 8+1 camlı, van araç (sürücüsüz)

 

*HGS, otoban giderleri, Aylık tüketime göre ek olarak ay sonlarında faturalandırılacaktır.

 

*Araç yakıt deposu dolu teslim edilecek (………………………….)

 

*Araç model ve yılı (……………………………..)

 

*Araç takip sistemi, GPS bulunması, Hizmet kapsamında kasko, sigorta (trafik/koltuk), araç iş güvenliği evrakları tedarikçi tarafından karşılanacak olup, ilgili evrakların bir kopyası Mavi Kalem Derneği’ne gönderilecektir.

 

 

 
    * ÖNEMLİ NOT; Yakıt Mavi Kalem Tarafından karşılanacaktır.  
   

 

 

     
         
         
   

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 
   

 

 

 

 

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

Derince Mahallesi, Eski Paymar Sokak, No:16 Antakya/ Hatay

·       Teklif vermek için son tarih: 11.07.2024 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem lütfen   ilgili Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 15 güne kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

 

·       Last Date for Proposal: 11.07.2024 (Latest Hour of 17:30)

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       On-site product purchase will be made

·       Offers must have validity up to 15 days

 

 

 
 

İlgilenen şirketler 11.07.2024 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of 11.07.2024 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif Talep Formu / Mavi Kalem Proposal Request Form

Ekler:

İndirmek için tıklayınız – Click to download

8+1 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ -Teklif Talep Formu

 

Not: Açık teklif çağrısı metni teknik şartname yerine geçmektedir, kaşe ve imza atılıp teklif formu ile birlikte teslim edilir.

 

About mkalem

Check Also

Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhale Çağrısıdır! Product/ Car Rental With Driver Service Procurement Call For Tender!

MAVİ KALEM Tarih / Date; 28.12.2023 Kapanış Tarihi / Closure Date: 29.01.2024 — Saat / ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir