Çarşamba , Temmuz 17 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Bilgisayar ve Bilgisayar Ekipmanları Teklif Çağrısı

Bilgisayar ve Bilgisayar Ekipmanları Teklif Çağrısı

MAVİ KALEM

BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR EKİPMANLARI  ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

 COMPUTER AND COMPUTER EQUIPMENT PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date;  01.12.2020 

Kapanış Tarihi / Closure Date: 24.12.2020 –  Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı dört (4) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

 This Call for *Proposals is prepared in four (4) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

(İndirmek için tıklayınız-Click to download)

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM 

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

Mavi Kalem Derneği Çocuk Koruma Projesi kapsamında kullanılmak üzere, 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 adet animasyon programı, 4 adet web kamerası, 2 adet hard disk,  1 adet mikrofonlu kulaklık, 1 adet akıllı telefon satın alımı işi teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

It is a call for proposal to purchase 1 digital camera, 1 animation program, 4 webcams, 2 hard disks, 1 headset with microphone, 1 smartphone to be used within the scope of the Mavi Kalem  Association Child Protection Project.

Mavi Kalem invites willing firms to provide proposals  that are registered in Turkish tax system, with sufficient capacity for the afformentioned task and the ability to achieve Mavi Kalem’s relevant terms and conditions.

Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address:Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 b) Telefon numarası /  Phone Number: 0(212) 6353835 
 c) E-Posta / E-Mail : satinalma@mavikalem.org
 1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

ELEKTRONİK EKİPMAN ALIMI; / PROCUREMENT OF ELECTRONİC EQUIPMENT;

 1. 1 adet Dijital Fotoğraf Makinesi,

• En Yüksek Çözünürlük Performansı,
• Video Kayıt,
• Hava Koşullarına Dayanıklı Gövde,
• 30 Fps Hızında Kararmasız Yüksek Hızlı Seri Çekim, *Color Chrome Efekti,
• Tüm Sensör Alanında Faz Algılamalı Af,
• Gelişmiş Renk Üretim Başarısı Ve X Serisi Tarihinin En Hızlı Sonuçları İçin Serinin Dördüncü Kuşak Donanım

 1. 1 adet Animasyon Programı,
  • Animosyon programı 300’den fazla araç,
  • 30.000’den fazla animasyon içerik,
  • Sürekli hareketler oluşturmak için canlandırma özelliği
 2. 4 adet Web Kamerası,

• Sensör Tipi:CMOS
• Maksimum Çözünürlük: 1280 x 720
• Video Çözünürlüğü:720p
• Fotoğraf çözünürlüğü: 5 megapixel
• Bağlantılar: USB
• Mikrofon: Evet
• Özel Nitelikler: Canlı Kayıt Özelliği

 1. 2 adet harici hard disk

• 3.5inç
• 6TB bellek
• USB 3.0

 1. 1 adet kulaklık

• 2.4Ghz
• Kablolu ve Kablosuz kullanım
• Mikrofonlu
• Daha iyi ve daha stabil ses aktarımı için çift anten tasarımı

 1. 1 adet akıllı telefon.-smartphone

• Ekran 6 inç üstü
• Android işletim sistemi
• Ön ve Arka kamera özelliği
• 32 GB bellek
• Video ve Görsel çözünürlüğü yüksek

b) Teslimat adresi: / Delivery Address:
Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali /Fatih-İstanbul

c) Teklif Şartları

c) Proposal Terms:
• Teklif vermek için son tarih 24.12.2020 (Saat 17:30 ‘a kadar)
• Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.
• Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.
• Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.
• Teklifler 26.12.2020 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

• Last Date for Proposal: 24.12.2020 (Latest Hour of 17:30 )
• Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.
• In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.
• Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.
• Proposals must be eligible till the date of 26.12.2020

İlgilenen şirketler 24.12.2020 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine “Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.
Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org till the date of 24.12.2020 Through; e-mail or to, ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping marked as “Mavi Kalem Procurement Unit”.

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu
Attachment 1: Proposal Request Form

About mkalem

Check Also

Mavi Kalem Genel Temizlik Ve Kişisel Hijyen Malzeme Seti Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! This Is A Call For Proposals For The Purchase Of General Cleaning And Personal Hygiene Material Set!

MaviKalem Genel Temizlik Ve Kişisel Hijyen Malzeme Seti Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! This Is A ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir