Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Çalışma Anlayışımız

Çalışma Anlayışımız

Mavi Kalem, deprem bölgesinde başlayan insani yardım hareketinin içinde oluşmuş bir kuruluş. Hedefimiz, kurulduğumuz günden beri ihtiyaç neredeyse orada, neyse ona yönelik destek sunabilmek. Bunu da desteklemeyi hedeflediğimiz bölge ve grubun bir parçası olarak en etkili şekilde yapabileceğimize inanıyoruz. Bunun için, bulunduğumuz bölgelerde yerel yönetimden yan komşuya kadar herkesle tanışarak güven ilişkisi oluşturmayı hedefliyoruz. Var olan ihtiyaca yönelik destek sunabilmek için çalışmalarımızı hedef grup ile birlikte tasarlıyor, her aşamada onların geri bildirimlerine göre şekillendiriyoruz.

Bütün yaptıklarımızın bir parçası olmak, desteklediğimiz kadar kendimize de bir şeyler katmak anlamına da geliyor. Bizim için “insani yardım” karşılıklı etkileşim ve dayanışma demek. Desteğe ihtiyacı olan kişileri haklarına ulaşabilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için desteklerken onlarla kurduğumuz iletişim de bize birçok şey katıyor. Mavi Kalem’de yaptığımız işlerle kendi gelişimimizi destekliyoruz ve kendi yapmak isteklerimize alan açıyoruz. Hedef grubun ihtiyaçlarının yanında, çalışanların beceri ve istekleri de çalışmaların şekillenmesinde etkili oluyor. Bu yüzden Mavi Kalem “Hayata Sen De Rengini Kat” mesajını veriyor.

Mavi Kalem’de birçok kişinin kattığı renklerle renkli bir hayat oluşturmayı hedefliyor, ortak çalışmaya çok önem veriyoruz. Daha çok insana ulaşabilmek, dayanışmayı ve birlikteliği güçlendirmek, bakış açımız ve deneyimimizle karşılıklı olarak birbirimizi desteklemek için başka kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kuruyoruz. Mavi Kalem içinde de çalışmalarımızı ekipler halinde, farklı alanlardan gelen ve farklı bakış açıklarına sahip arkadaşlarımızla ortak gerçekleştiriyoruz.

Çalışmalarımızın her alanında kaynakların etkin kullanımına ve şeffaflığa çok önem veriyoruz. Yaptığımız işlerin etkisini değerlendirmeye, çalışmalarımızı sağlam temeller üstüne kurmaya ve bu yaptıklarımızı hem deneyimlerimizi paylaşmak hem de kendimizi doğru tanıtmak için görünür kılmaya özen gösteriyoruz.

Mavi Kalem için çok önemli olan bir başka konu ise toplumsal cinsiyet eşitliği. Mavi Kalem hem çalışmalarında kadınları desteklemeyi hedefliyor hem de kadın istihdamını desteklemek ve kadın bakış açısını güçlendirmek için kadın çalışanları tercih ediyor. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yanı sıra yargılayıcı ve ötekileştirici üslup ve tavırlara; etnik, dinsel, cinsiyetçi ve benzeri ayrımcı bakış açılarına, şiddet ve nefret diline Mavi Kalem’de yer yoktur.

            Mavi Kalem, kendini siyasi, dinsel ya da etnik kimlikler içinde tanımlamaz. Özgürlük, insan hakları, demokratik haklar, sağlık hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği,  kadın hakları, LGBTİ+ bireylerin hakları, çocuk hakları ve ayrımcılığın önlenmesi konularında taraftır.