Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / MaviKalem Yeni Doğan Bebek Bakım Seti Teklif Çağrısıdır! Newborn Baby Care Set Is A Call For Proposals!

MaviKalem Yeni Doğan Bebek Bakım Seti Teklif Çağrısıdır! Newborn Baby Care Set Is A Call For Proposals!

Mavi Kalem Yeni Doğan Bebek Bakım Seti Teklif Çağrısıdır! Newborn Baby Care Set Is A Call For Proposals!

 

Tarih / Date; 07.05.2024

Kapanış Tarihi / Closure Date: 07.06.2024 Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı dört (4) sayfa çağrı metni ve 3 (üç) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in four (4) page call for proposal text and 3(three) appendices.

 

Ekler:

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Ek 1- Teklif Talep Formu TR-EN yeni doğan bebek bakım seti

EK 2- Teknik Teklif Formu – yeni doğan bebek bakım seti

EK-3 Tedarikçi Kayıt Formu

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği, Hatay’da SV Tarafından desteklenen “Hatay’da Temel ihtiyaçların desteklenmesi ve iyilik halinin güçlendirilmesi Projesi (Supporting Basic needs of earthquake -affected HHs in Hatay and strengthening their well-being Project)’’ 500 paket Yeni Doğan Bebek Bakım Seti satın alım işi teklif çağrısıdır.

 

 

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 635 38 35

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

satinalma@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

 

        500 paket Yeni Doğan Bebek Bakım Seti;  

 

Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan Yeni Doğan Bebek Bakım Seti;

 

1.      500 adet Bebek Şampuan: Bebek Şampuan 900 ml

2.      200 adet Bebek Bezi: 1 numara 60’lı

3.      150 adet Bebek Bezi:2 numara 60’lı

4.      150 adet Bebek Bezi: 3 numara 60’lı

5.      500 adet Pişik Kremi: Bebek Pişik Kremi 100 ml

6.      500 adet Bebek Tırnak Makası: Bebek Tırnak Makası, tekli, çıtçıtlı

7.      200 adet Bebek Islak Mendil: Yenidoğan-Bebek Havlu Islak Mendil, alkolsüz, kokusuz, 3’lü paket x 70’li

8.      300 adet Bebek Islak Mendil: Bebek Havlu Islak Mendil, alkolsüz, kokusuz, 3’lü paket x 70’li

 

 

Önemli Not:

*Yeni doğan bebek bakım seti 1 koli içerisine tüm ürünler yerleştirilecek ve bu şekilde teslim edilecek. (200 adet olan 1 numaralı bez ve 200 adet yenidoğan ıslak mendil kolisi ayrı olarak paketlenecek üzerine not yazılacak)

 

**Koli çift kat, sağlam ve içerisine eklenecek malzemeleri taşıyacak kalitede olmalıdır

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

 

 

 

 

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

Derince Mahallesi, Eski Paymar Sokak, No:16 Antakya/ Hatay

 

 

 

 

·       Teklif vermek için son tarih: 07.06.2024 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem lütfen   ilgili Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

·       Tekliflerin Gönderimi:

Teklifler posta ile Mavi Kalem Derneği İstanbul Merkez Ofis’e veya aynı adrese elden teslim edilerek; İlk zarf “Teklif Talep formu’’ ibaresini ve ikincisi de “Teknik Teklif Formu ” olarak işaretlenmiş 1 (bir) dış ve 2 (iki) iç zarf halinde mühürlü olacak şekilde; Mavi Kalem satın alma bölümüne ulaştırılır.

İki zarf prensibine uyulması gerekmektedir ve aksi takdirde tekliflerin diskalifiye olmasına neden olabilir.

 

·       Siparişlerin Para Birimi ve Ödeme Koşulları:

İşbu Teklif Talebi neticesinde verilen bir Satın Alma Siparişi, teklif para birimi cinsinde verilecektir. Ödeme Ürün Satın Alımı Genel Koşullarına göre, siparişin düzenlendiği para biriminde yapılacaktır. Ödemeler, ilgili Mavi Kalem Derneği sözleşme yetkilisi/ilgilisi tarafından işlemlerin başarıyla tamamlandığının teyit edilmesi üzerine başlatılacaktır. Sözleşme bitimi olan teslim tarihinde yeni doğan bebek bakım seti eksiksiz teslim edildikten sonra kesilen fatura 10 takvim günü içerisinde ödenir. BU İŞ İÇİN ÖN ÖDEME YAPILMAZ.

·       Fiyatlara, Koli/Kolileme işi ve Nakliye masrafları dahil edilecektir.

·       Ödemeler, Mavi Kalem Derneği finans ilgilisine ulaşan onaylı fatura ve ödeme talep formu erişiminden sonra banka havalesi ile yapılacaktır.

 

·       Last Date for Proposal: 07.06.2024 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       On-site product purchase will be made

 

 

İlgilenen şirketler 07.06.2024 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  07.06.2024 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif Talep Formu / Mavi Kalem Proposal Request Form

Ek 2 :     Teknik Teklif Formu / Technical Proposal Form

Ek 3 : Tedarikçi Kayıt Formu / Provider Registration Form

 

 

Ekler:

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Ek 1- Teklif Talep Formu TR-EN yeni doğan bebek bakım seti

EK 2- Teknik Teklif Formu – yeni doğan bebek bakım seti

EK-3 Tedarikçi Kayıt Formu

About mkalem

Check Also

Mavi Kalem Kişisel Hijyen Ve Temizlik Kiti Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! Hygiene And Cleaning Materials Kit Procurement Call For Proposal! Genel Şartlar / General Conditions

Mavi Kalem Kişisel Hijyen Ve Temizlik Kiti Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! Hygiene And Cleaning Materials ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir