Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Mavi Kalem Çocuklar İçin Kit Alımı Teklif Çağrısıdır! Kits For Children Purchase Call For Proposal!

Mavi Kalem Çocuklar İçin Kit Alımı Teklif Çağrısıdır! Kits For Children Purchase Call For Proposal!

Mavi Kalem

Çocuklar İçin Kit Alımı Teklif Çağrısıdır!

 Kits For Children Purchase Call For Proposal!

Tarih / Date; 05.09.2023

Kapanış Tarihi / Closure Date: 05.10.2023 Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı dört (4) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in four (4) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Ek1_Teklif Talep Formu

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Hatay Çocukların ve Kadınların Güçlendirilmesi Projesi / Empowerment of children and women in Hatay province following the earthquake kapsamında dağıtılmak üzere 350 Adet Çocuklar için Kit satın alım işi teklif çağrısıdır.

Ürün satın alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Mavi Kalem is a call for proposals for the purchase of 350 pcs. educational and recreational kits for children to be distributed within the scope of the Protection and Empowerment of children in Hatay province following the earthquake project in Hatay province.

Detailed information on the purchase of the product is given below.

 

 

 

 

 

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

Mavi Kalem invites tenderers registered in the Turkish tax system, which can meet the relevant terms and conditions, have sufficient technical capacity and competence for the specified job, to submit their bids.

Ürün/Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

arzucicek@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

   

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

 

 350 Adet Çocuklar için Kit Satın Alımı / 350 pcs Kits for children Purchase;  

 Çocuklar için Kit alımı ile ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir / The features related to the purchase of Kits for children are listed below;

 

 

–        200 Adet 6-12 YAŞ KIRTASİYE KİT PAKETİ

Paket İçeriği: 1 Adet Okul Çantası, 1 Adet Kalem Kutusu, 1 Adet Su Matarası, 3 Adet 80 Yaprak Kareli Defter, 5 Adet 100 Yaprak Çizgili Defter, 1 Paket 12’li Kuruşun Kalem, 1 Paket Silgi-Kalemtraş Seti, 2 Adet Resim Defteri, 1 Paket 12’li Kuru Boya Seti, 1 Paket 12’li Pastel Boya Seti, 1 Paket 12’li Sulu Boya Seti, 1 Adet Cetvelli Makas, 1 Adet Stick Yapıştırıcı / Kit Content: 1 School bag, 1 Pencil case, 1 Water Bottle, 3 Checkered notebook, 5 Lined notebook, Pack of 12 pencils, 1 Eraser pencil sharpener set, 2 Picture book, 1 Dry paint set of 12, 1 Crayon set of 12, 1 Watercolor set of 12, 1  Pack of Ruler and scissors, 1 Stick Adhesive

 

–        150 Adet 3-6 YAŞ HİJYEN ve KIRTASİYE KİT PAKETİ

Paket İçeriği: 1 Adet Atlama İpi, 1 Paket 6’lı Oyun Hamuru, 1 Adet Puzzle, 2 Adet Diş Fırçası, 2 Adet Diş Macunu, 1 Paket 12’li Kuru Boya Seti, 1 Paket 12’li Pastel Boya Seti, 1 Paket 12’li Keçeli Kalem Boya Seti, 2 Adet Boyama Kitabı, 2 Adet Resim Defteri, 2 Adet Okuma Kitabı, 1 Adet Stick Yapıştırıcı / Kit Content: 1 Jump rope, 16 pieces of playdough, 1 Puzzle, 2 Toothbrush, 2 Toothpaste, 1 Pack of 12 pencils, 1 Pack of 12 crayons, 1 Pack of 12 felt-tip crayons, 2 Coloring book, 2 Picture book, 2 Reading book, 1 Stick Adhesive

 

 
         
   

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Derince Mahallesi, Paymar Sokak, No:48 Hatay

 
   

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 05.10.2023 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem lütfen   ilgili Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Satın alımı yapılacak kalemler acil olup; stok sağlayabilen firmalardan teklif bedellerine göre yerinde ürün alımı yapılacaktır.

 

·       Last Date for Proposal: 05.10.2023 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       On-site product purchase will be made

 

 
İlgilenen şirketler 05.10.2023 (Saat 17:30 ‘a kadar) detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla arzucicek@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to arzucicek@mavikalem.org  till the date of  05.10.2023 (Latest Hour of 17:30 ) Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formları

Attachment 1: Proposal Request Forms

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Ek1_Teklif Talep Formu

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM IT BAKIM VE DONANIM HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİKALEM IT BAKIM VE DONANIM  HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir