Çarşamba , Temmuz 17 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Mavi Kalem Çocuk Oyun Alanı Ekipman Alımı Teklif Çağrısıdır! Children’s Playgrounds Equipment Purchase Call For Proposal!

Mavi Kalem Çocuk Oyun Alanı Ekipman Alımı Teklif Çağrısıdır! Children’s Playgrounds Equipment Purchase Call For Proposal!

MAVİ KALEM

ÇOCUK OYUN ALANI EKİPMAN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

 CHILDREN’S PLAYGROUNDS EQUIPMENT PURCHASE CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 05.09.2023

Kapanış Tarihi / Closure Date: 05.10.2023 Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı dört (3) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in four (3) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Teklif Talep Formu TR-EN_ Acted2 Çocuk Oyun Parkı

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem’in Hatay Çocukların ve Kadınların Güçlendirilmesi Projesi / Empowerment of children and women in Hatay province following the earthquake kapsamında Hatay ilinde kuracağı 2 Adet Çocuk oyun alanları oluşturulmasına yönelik ekipman satın alımı ve kurulumu işi teklif çağrısıdır.

Ürün satın alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Mavi Kalem is a call for proposals for the purchase and installation of equipment for the creation of 2 children’s playgrounds within the scope of the Protection and Empowerment of children in Hatay province following the earthquake project in Hatay province. Detailed information on the purchase of the product is given below.

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

Mavi Kalem invites tenderers registered in the Turkish tax system, which can meet the relevant terms and conditions, have sufficient technical capacity and competence for the specified job, to submit their bids.

Ürün/Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

arzucicek@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

   

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

 

 2 Adet Çocuk Oyun Alanı Ekipman Satın Alımı / 2 pcs  Procurement of equipement and installation for creating children playgrounds;

 Çocuk Oyun Alanı alım ve kurulumu ile ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir / The features related to the purchase of equipement and installation for creating children playgrounds are listed below;

 

 

1-     2 Adet Dış Mekan Çocuk oyun alanları oluşturulmasına yönelik ekipman alımı ve kurulumu.

 

–        Ortalama 100m2 alan için.

–        Ekipman İçeriği: 1 adet çok fonksiyonlu oyun grubu (3 kaydırak-2 salıncak-tırmanma), 1 adet ikili tahterevelli, 1 adet ikili zincir salıncak, 1 adet dönence.

 

2-     Genel Gereklilikler:

 

Teklif ile birlikte kapsamlı teknik şartname sunulmalı.

Teklif ile birlikte teklifi destekleyecek resim ya da çizim sunulmalı.

-Teklif edilen üründe kullanılan ahşap, metal, fiber glass tüm malzemeler 1.sınıf olmalı.

-Oyun Parkı TSE belgeli olup, TSE 1176-1-2-3-4-5-6 normlarına göre üretilip montajı yapılmalı.

-Gerekli kalite standardını belgeleyen test ve raporlar teklif’e eklenmeli.

-Nakliye/Teslimat ve Montaj tedarikçi tarafından karşılanmalı ve teklife dahil edilmeli.

-Teklif edilen tüm ürün ve hizmetler için Çocuk güvenliği göz önünde bulundurulmalı.

– Garanti süresi belirtilmeli.

 
         
   

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Hatay ilinde iki ayrı ilçede.

 
   

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 05.10.2023 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem lütfen   ilgili Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Satın alımı yapılacak kalemler acil olup; stok sağlayabilen firmalardan teklif bedellerine göre yerinde ürün alımı yapılacaktır.

 

·       Last Date for Proposal: 05.10.2023 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       On-site product purchase will be made

 

 
İlgilenen şirketler 05.10.2023 (Saat 17:30 ‘a kadar) detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla arzucicek@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to arzucicek@mavikalem.org  till the date of  05.10.2023 (Latest Hour of 17:30 ) Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formları

Attachment 1: Proposal Request Forms

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Teklif Talep Formu TR-EN_ Acted2 Çocuk Oyun Parkı

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir