Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM

GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 13.02.2024

Kapanış Tarihi / Closure Date: 13.03.2024  Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı dört  (4) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in four (4) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

Ekler:

İndirmek için tıklayınız – Click to download

GIZ GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ Teklif Talep Formu

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği, ‘’Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STK’lara Mentorluk Projesi’’ kapsamında kullanılmak üzere; 75 adet Defter /75 items notebook, 200 adet Bez Çanta (Alışveriş çantası)/200 itmes Cloth Bag (Tote Bag), 100 adet Kapaklı Metal kutu/100 items Lidded Metal Box, 100 adet Kupa /100 items Mug  baskısı satın alım işi teklif çağrısıdır.

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

satinalma@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
   

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI İŞİ SATIN ALIMI; /   BUSINESS PURCHASE OF VISIBILITY MATERIALS;

 

Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan;

 

1.      75 adet Defter /75 items notebook;

•        boyut: en 11 cm, boy 17,5 cm

•        kapak:Kraft karton 315 gr

•        kapak baskı: ön arka kapaklar ve ön kapak içi renkli baskı

•        iç kağıt: 90 gr ivory  (çizgili )

•        120 yaprak, 240 sayfa, ön arka renkli baskı                                                                        • Türkçe                                                                                                                •       cilt metal spiral                                     /                                                            • size: width 11 cm, height 17.5 cm

• cover: Kraft cardboard 315 gr

• cover printing: front back covers and inside front cover color printing

• inner paper: 90 gr ivory (lined)

• 120 sheets, 240 pages, front and back color printing                                                                    • skin metal spiral                                                                              •Turkish

 

2.      200 adet Bez Çanta (Alışveriş çantası)/200 itmes Cloth Bag (Tote Bag);

 

•  Fermuarlı çanta

• Ölçüleri : 50×35 cm ,                                                                                            • Alttan Körüklü , 10 cm                                                                              •Sap uzunluğu 60 cm , eni 4 cm, beyaz renk                                                                                      •  Kumaş Özellikleri:Su geçirmez  ,imperteks-PVC kumaş                                                                                                           • Tek yüzüne baskı, 4 renk                                                                                • İki renk: alt ve üst kısım turuncu, orta kısım beyaz

•1 ana göz Ağzı fermuarlı,                                                                               •1 adet mini iç cep                                                                                                                 •Türkçe                                                                                                             •Logo Kadın Danışma Merkezi                                                /                                                                                                                                      • Zippered bag

• Dimensions: 50×35 cm,                                                                                       • Bellows from the bottom, 10 cm                                                    *Handle length 60 cm, width 4 cm ,White color                                                                                         • Fabric Features: Waterproof, impertex-PVC fabric                                                         • Print on one side, 4 colors                                                                                     •Two colors: bottom and top orange, middle part white

•1 main compartment with zippered mouth,                                                                                   •1 mini inner pocket                                                                                          •Turkish

 

3.     100 adet Kapaklı Metal kutu/100 items Lidded Metal Box;

• Kare şeklinde                                                                                                      • Yükseklik 6,5 cm                                                                                •Renk: Beyaz                                                                                                           • Ebat 16 cm x16 cm                                                                                                      • Baskı renkleri 4 renk                                                                                                  •Baskı: Kadın Danışma Merkezi ve düz logo                                                               •Tasarım:Türkçe ve Arapça       /                                                                •Square shape                                                                                                         • Height 6.5 cm                                                                                              •Color: White                                                                                                     • Size 16 cm x16 cm                                                                                             • Print colors 4 colors                                                                                                                •Print: Women’s Counseling Center and plain logo                                                      •Design:Turkish and Arabic

 

4.     100 adet Kupa /100 items Mug ;

• Ölçüleri:8.5 cm x 21 cm                                                                  •Seramik, standart                                                                                              • Saplı                                                                                                                                • baskı deseni : Kadın Danışma Merkezi ve düz logo                                                                           • Baskı renkleri 4  renk                                                                                        •Türkçe                             /                                                                                         • Dimensions:8.5 cm x 21 cm                                                                      •Ceramic, standard                                                                                               • With handle                                                                                                           • Print pattern: Women’s Information Center and plain logo                                                                                                                              • Print colors 4 colors                                                                                                                               •Turkish

 

 

 

 

 

 

 

 
         
   

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31  Cibali /Fatih-İstanbul

 
   

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 13.03.2024  (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklif geçerlilik süresi 15 gündür.

 

 

·       Last Date for Proposal: 13.03.2024  (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Offer validity period is 15 days.

 
 

İlgilenen şirketler 13.03.2024  tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of 13.03.2024  Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

Ekler:

İndirmek için tıklayınız – Click to download

GIZ GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ Teklif Talep Formu

 

About mkalem

Check Also

Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhale Çağrısıdır! Product/ Car Rental With Driver Service Procurement Call For Tender!

MAVİ KALEM Tarih / Date; 28.12.2023 Kapanış Tarihi / Closure Date: 29.01.2024 — Saat / ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir