Salı , Nisan 23 2024
entr
Home / Bülten / E-Bülten / Haziran 2022 / Kadın Çalışmalarında Dijitalleşme Çalıştayı

E-Bülten / Haziran 2022 / Kadın Çalışmalarında Dijitalleşme Çalıştayı

Kadın Çalışmalarında Dijitalleşme Çalıştayı / 31 Mart 2022

Kadın çalışmalarında dijital araç kullanımının, genel olarak dijital araç kullanımıyla aynı biçimde düşünülemeyeceğini gördük.

Kadın Çalışmalarında Dijitalleşme ile ilgili bir çalıştay düzenledik. Covid-19 pandemisinin kadın çalışmalarına etkisini değerlendirmek için bu çalışmayı uzun zamandır planlıyorduk. Bu buluşma hem hepimizin ilk defa yaşadığı bir krizde öğrendiklerimizi konuşmak hem de çalışmalarımızın geleceğini şekillendirmek için önemliydi. Kadınlarla çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim birimleri, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlardan kadınlar bir araya geldik.

Çalıştayın ilk yarısında deneyimlerimizi paylaştığımız sunumlar oldu. Konuşmacılar, pandemiyle birlikte değişen çalışma biçimlerini ve bu yeni biçimlerin kadınlarla çalışırken yol açtığı avantaj ve dezavantajları değerlendirdiler. Kadın çalışmalarında cinsiyete dayalı özelliklerin ve hassasiyetlerin dijital araçların kullanımındaki etkisi, değişimi tartışıldı.

İkinci yarıda World Cafe tekniği ile çalışmak üzere gruplara ayrıldık. Böylece tüm katılımcıların farklı tartışmalara katılabilmesi ve katkı yapabilmesi sağlandı. Çalışmada dört tartışma başlığı dört ayrı masada ele alındı. Katılımcıların hepsi bütün masalara oturup bütün tartışmalara katılabildiler.

 

World Cafe Tartışmaları

Birinci masada ‘yararlanıcı kadınlar açısından dijital araçlarla çalışmanın olumlu ve olumsuz yanları’ başlığı altında;

kadınların bilgiye erişimlerinin hızlanmasının yanı sıra bilgi kirliliğinin yanlış bilgiye ulaşma riskini artırması, çalışmalara evden katılmanın kadınların mahremiyet kaygılarını artırmasının yanı sıra vaktini çoğunlukla evde geçirmek zorunda olan kadınların çalışmalara katılım şansını artırması, uzaktan çalışmanın şiddet durumlarıyla ilgili kanıtlara ulaşmayı zorlaştırmasının yanında dijital araçların olanak verdiği gizliliğin (kamera kapatma seçeneği vb) katılımı artırması gibi avantaj ve dezavantajlar üzerinde duruldu.

İkinci masada ‘uygulayıcılar açısından kadınlarla çalışırken dijital araç kullanmanın olumlu yanları’ başlığı altında;

uzakta yaşayan veya evden çıkamayan kadınlara erişimin kolaylaşması, dijital araçları kullanma becerisinin artmasıyla doğru bilgiyi daha hızlı ulaştırabilmek, kadın çalışmalarında yeni ortak çalışmaların önünün açılması gibi avantajlar konuşuldu.

Üçüncü masada ‘uygulayıcılar açısından kadınlarla çalışırken dijital araç kullanmanın olumsuz yanları’ başlığında ise;

dijital araçlara yönelik güvensizlik sebebiyle kadınlarda güven sağlama zorluğu, fiziksel mesafenin birlik ruhunu oluşturmayı zorlaştırması, uzaktan çalışmanın verilerin güvenliği ve güvenilirliğini riske atması, uygulayıcılarda iş ve özel yaşamı ayırmanın güçleşmesiyle birlikte gelen özbakım yetersizliği ve tükenmişlik gibi dezavantajlar konuşuldu.

Son olarak dördüncü masada ‘kadın çalışmalarında yöntem açısından dijital araç kullanmanın olumlu ve olumsuz yanları’ başlığı altında;

dijital araçların çalışmaları hızlandırmasının yanı sıra teknik imkanı olmayanları dışarıda bırakması, birçok konuda çevrimiçi eğitimler gibi bilgilenme yöntemlerinin gelişmesinin yanında oyun ve sanat terapileri gibi fiziksel etkileşim gerektiren çalışmaların etkin bir şekilde yapılamaması, dijital araçların dil bariyeri gibi teknik yetersizlikleri aşmaya imkan vermesiyle birlikte resmi onay süreçlerini zorlaştırması, dijital araçların açtığı anlık paylaşım alanının yararlanıcıların paylaşımını artırması gibi avantaj ve dezavantajlar birlikte konuşuldu.

Bu çalıştayı kadın çalışmalarında dijital araçları kullanmanın yarattığı avantaj ve dezavantajları değerlendirmek amacıyla düzenledik. Bu çerçevede dijital araçların cinsiyete duyarlı, kadınların erişimini ve katılımını esas alarak yapılandırılması vb. üzerine deneyim, gözlem ve önerilerimizi paylaştık. Çalıştayın en önemli sonucu kadın çalışmalarında dijital araç kullanımının, genel olarak dijital araç kullanımıyla aynı biçimde düşünülemeyeceği idi. Kadınlarla çalışmalarda dijital araç kullanmak bu çalışmaları her aşamada takip etmek, riskler ve hassasiyetlerle birlikte değerlendirmek ve yeniden yapılandırarak ilerlemek demekti.

Kadın Çalışmalarında Dijitalleşme Çalıştayı’na katılan ve deneyimini, fikrini paylaşan bütün kadınlara teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

About mkalem

Check Also

Hatay’da afetzede kadınların işini kurmasını ve geliştirmesini destekliyoruz

Hatay’da depremden sonra işlerini kaybeden afetzede kadınların ekonomik olarak güçlenmesini destekliyoruz. Depremden sonra kaybettikleri işlerini ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir