Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / MaviKalem Kadınlar Güzel Hikayaler Yazıyor Materyal Basımı Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! / Women Write Beautiful Stories. Purchasıng Material Printing Is A Call For Proposals!

MaviKalem Kadınlar Güzel Hikayaler Yazıyor Materyal Basımı Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! / Women Write Beautiful Stories. Purchasıng Material Printing Is A Call For Proposals!

MaviKalem

KADINLAR GÜZEL HİKAYALER YAZIYOR MATERYAL BASIMI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! / WOMEN WRITE BEAUTIFUL STORIES. PURCHASING MATERIAL PRINTING IS A CALL FOR PROPOSALS!

 

Tarih / Date;  18/09/2023

Kapanış Tarihi / Closure Date: 15/10/2023

*İş bu Teklif Çağrısı dört (4) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in four  (4) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Kadınlar Güzel Hikayeler Yazıyor Bilgilendirme Materyalleri Teklif Formu

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Müdahale ve Çocuk Koruma Güçlendirme Projesi Kapsamında, Kadınlar güzel hikâyeler yazıyor materyal basımı teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

 

Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali/Fatih- İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

c) E-Posta / E-Mail  

:

 

satinalma@mavikalem.org

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

KADINLAR GÜZEL HİKAYALER YAZIYOR MATERYAL BASIMI / WOMEN WRITE BEAUTIFUL STORIES MATERIAL PRINTING:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

1-    35 set Materyal setleri-Türkçe :

*100X120cm Rips kumaş kenarlı dikişli                                                                                                      *2 adet logo ve proje isimli kurdele baskı

*50 cm Asma sapı                                                                                                                 *2 Adet Plastik boru ve birleştirme aparatı

*25X55 cm Askılı , üzeri logo ve kurdele baskılı hambez çanta

*25 adet 350gr karton sıvamalı lemisyonlu özel kesimli maketler

 

2-    35 adet Uygulayıcı Kılavuzu-Türkçe:

*Ölçüler: Kare 203,2 mm x 203,2 mm

*Renk: 4 renk

*Bir  kılavuz set sayfa sayısı: 16 sayfa    (kk-kendinden kapaklı)

*Kağıt: 170 ya da 200 gr. parlak kuşe

* Cilt: Tel dikiş

 

3-     35 set Materyal  setleri-Arapça:

*100X120cm Rips kumaş kenarlı dikişli                                                                                                      *2 adet logo ve proje isimli kurdele baskı

*50 cm Asma sapı                                                                                                                 *2 Adet Plastik boru ve birleştirme aparatı

*25X55 cm Askılı , üzeri logo ve kurdele baskılı hambez çanta

*25 adet 350gr karton sıvamalı lemisyonlu özel kesimli maketler

 

4-    35 adet Uygulayıcı Kılavuzu-Arapça:

*Ölçüler: Kare 203,2 mm x 203,2 mm

*Renk: 4 renk

*Bir  kılavuz set sayfa sayısı: 16 sayfa    (kk-kendinden kapaklı)

*Kağıt: 170 ya da 200 gr. parlak kuşe

* Cilt: Tel dikiş

 

5-     35 set Materyal  setleri-Farsça :

*100X120cm Rips kumaş kenarlı dikişli                                                                                                      *2 adet logo ve proje isimli kurdele baskı

*50 cm Asma sapı                                                                                                                 *2 Adet Plastik boru ve birleştirme aparatı

*25X55 cm Askılı , üzeri logo ve kurdele baskılı hambez çanta

*25 adet 350gr karton sıvamalı lemisyonlu özel kesimli maketler

 

6-    35 adet Uygulayıcı Kılavuzu-Farsça :

*Ölçüler: Kare 203,2 mm x 203,2 mm

*Renk: 4 renk

*Bir  kılavuz set sayfa sayısı: 16 sayfa    (kk-kendinden       kapaklı)

*Kağıt: 170 ya da 200 gr. parlak kuşe

* Cilt: Tel dikiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:     

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali/Fatih –  İstanbul

 

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

·       Teklif vermek için son tarih: 15/10/2023 (Saat 17.30‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 15 gün geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

 

·       Last Date for Proposal: 15/10/2023 (Latest Hour of 17.30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Offers must have validity up to 15 days.

 

İlgilenen şirketler 15/10/2023 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih – İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  15/10/2023 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Kadınlar Güzel Hikayeler Yazıyor Bilgilendirme Materyalleri Teklif Formu

 

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir