Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Mavi Kalem Etkinlik/Kırtasiye Malzemeleri Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! Event/Stationery Purchase is A Call For Proposals!

Mavi Kalem Etkinlik/Kırtasiye Malzemeleri Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! Event/Stationery Purchase is A Call For Proposals!

MAVİ KALEM

Etkinlik/Kırtasiye Malzemeleri Satın Alımı Teklif Çağrısıdır!

Event/Statıonery Purchase Is A Call For Proposals!

Tarih / Date; 28.08.2023

Kapanış Tarihi / Closure Date: 11.09.2023 Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı dört (4) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in four (4) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

GIZ Etkinlik Kırtasiye Malzemeleri Teklif Talep Formu TR-EN

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

 

Çağrı Metni / Call Text:

Mavi Kalem Derneği, ‘’Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STK’lara Mentorluk Projesi’’ kapsamında kullanılmak üzere; Etkinlik/Kırtasiye Malzemeleri satın alım işi teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

 1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

satinalma@mavikalem.org

 

 1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

ETKİNLİK/ KIRTASİYE MALZEMELERİ  SATIN ALIMI; /                    EVENT/STATIONERY PURCHASE IS A CALL FOR PROPOSALS;

 

 1. 175 adet Mandala Boyama Kitabı (mandala colouring book): Yetişkinler için Mandala boyama kitabı, 30 sayfalık
 2. 175 adet Kalemtraş (pencil sharpeners): Plastik kalemtraş, tekli
 3. 175 adet Kuru Boya Kalemi ( dry colored pen): 12’li renkli boya kalemi büyük boy
 4. 175 adet Simli Kalem (gitter pen): 6’lı renkli simli jel kalem
 5. 100 adet Boyama Kitabı (colouring book): Boyama kitabı (eğitici, öğretici, bilmeceli, bulmacalı vb.)
 6. 100 adet Kuru Boya Kalemi ( dry colored pen): 12’li renkli boya kalemi büyük
 7. 3 adet Renkli keçeli kalem ( felt-tip colouring pen): 12’li renkli keçeli kalem
 8. 1 adet Flipchart: 50’li Flipchart
 9. 10 adet Oyun Hamuru (play dough): 4’lü oyun hamuru
 10. 5 adet Oyun Havuzu Topları ( playground balls): 100’lü oyun havuzu topu
 11. 5 adet Yapı Oyuncakları seti,Yapı Oyuncakları seti:  92 parça, orta boy  ve üstü,
 12. 20 adet Zekâ Küpü (Intelligence cube): Zekâ Küpü
 13. 245 adet Kuru Boya Kalemi (dry colored pen): 6’lı renkli boya kalemi büyük boy
 14. 10 adet Pastel Boya(crayons):12’li pastel boya
 15. 3 adet Silinebilen keçeli boya kalemi: 12’li Silinebilen keçeli boya kalemi
 16. 10 adet Parmak Boya: 6’lı parmak boya
 17. 3 adet Bultak Puzzle: Bultak Puzzle
 18. 5 adet Oyuncak Blok (toy block): 60’lı Oyuncak Blok
 19. 2 adet Yapboz (jigsaw puzzle): Yapboz 10 parçalı
 20. 2 adet Yapboz (jigsaw puzzle): Yapboz 30 parçalı
 21. 230 adet Boyama Kitabı (colouring book): Boyama kitabı (eğitici, öğretici, bilmeceli, bulmacalı vb.)

                                                                                             

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31  Cibali /Fatih-İstanbul

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 11.09.2023 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklif geçerlilik süresi 15 gündür.

 

 

 

·       Last Date for Proposal: : 11.09.2023 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Offer validity period is 15 days.

 

İlgilenen şirketler : 11.09.2023 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  : 11.09.2023  Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

GIZ Etkinlik Kırtasiye Malzemeleri Teklif Talep Formu TR-EN

 

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM IT BAKIM VE DONANIM HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİKALEM IT BAKIM VE DONANIM  HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir