Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Mavi Kalem Çocuk Oyun Parkı Teklif Çağrısıdır! Kids Playground Procurement Call For Proposal!

Mavi Kalem Çocuk Oyun Parkı Teklif Çağrısıdır! Kids Playground Procurement Call For Proposal!

MAVİ KALEM

ÇOCUK OYUN PARKI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

KIDS PLAYGROUND PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 19.06.2023

Kapanış Tarihi / Closure Date:  24.07.2023 Saat / Hour  17:30’a uzatılmıştır / extended

*İş bu Teklif Çağrısı beş  (5) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in five(5) page call for proposal text and 1(one) appendices.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

EK_Teklif Talep Formu TR-EN_Çocuk Oyun Parkı

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

Mavi Kalem, Afet-Acil Durum çalışmaları kapsamındaki Çocuk Oyun Parkı satın alım işi teklif çağrısıdır. Ürün satın alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

Mavi Kalem is a call for proposals for the purchase of Kids Playground within the scope of Disaster-Emergency studies. Detailed information on the purchase of the product is given below.

Mavi Kalem invites tenderers registered in the Turkish tax system, which can meet the relevant terms and conditions, have sufficient technical capacity and competence for the specified job, to submit their bids.

 

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

arzucicek@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

 

            Çocuk Oyun Parkı Satın Alımı / Kids Playground    Purchase;

 

Derneğimiz bu açık teklif çağrısına istinaden maksimum 5 park ve ek kurulum malzemesi satın alımı yapmayı planlamaktadır.

5 adet Oyun parkı alımı öngörülen adetlerdir. Bu alım adedi maksimum sayı olup; gerçekleşmesini Mavi Kalem kesinlikle taahhüt etmez ve gerçekleşmeme durumunda cezai durum söz konusu olamaz.

Mavi Kalem bu çağrıya istinaden tedarikçilerden gelen teklifleri değerlendirir, değerlendirme sonucunda kazanan tedarikçi ile çerçeve sözleşme yapar. Sözleşme süresince teklifte yazan ürünlerin satın alımını ihtiyaç oldukça sipariş formula tedarikçiden satın alır.

Based on this open call for proposals, our association plans to purchase a maximum of 5 parks and additional installation materials.

The purchase of 5 playgrounds is the expected number. This is the maximum number of purchases; Mavi Kalem makes no commitment to its realization, and in case of non-realization, there can be no penalty.

Based on this call, Mavi Kalem evaluates the offers from the suppliers and concludes a framework contract with the supplier that wins as a result of the evaluation. During the contract period, the purchase of the products written in the offer is purchased from the supplier when necessary.

 

 

Çocuk Oyun Parkı ürün alımı ile ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir / The features related to the purchase of Kıds Playground material  are listed below;

 

 

1-    1.Tip Dış Mekan Çocuk Oyun Parkı:

1,5 metre yükseklik, tek kule, tek kaydırak, çift salıncaklı.

Öngörülen Alan Ölçüsü: 580 x 440 cm

Malzeme: Elektrostatik fırın boyalı metal ve Fiber Glass/Polietilen plastik

2-    2.Tip Dış Mekan Çocuk Oyun Parkı:

1,5 metre yükseklik, tek kule, çift kaydırak, çift salıncaklı.

Öngörülen Alan Ölçüsü: 520 x 630 cm

Malzeme: Elektrostatik fırın boyalı metal ve Fiber Glass/Polietilen plastik

3-    3.Tip Dış Mekan Çocuk Oyun Parkı:

1,5 metre yükseklik, çift kule, tercihe göre değişebilen 3 ya da 2 kaydırak, çift salıncaklı.

Öngörülen Alan Ölçüsü: 900 x 600 cm

Malzeme: Elektrostatik fırın boyalı metal ve Fiber Glass/Polietilen plastik

4-    4.Tip Dış Mekan Çocuk Oyun Parkı:

Büyük, çeşitli fonksiyon ve kapsamlı aparatlı oyun grubu

Öngörülen Alan Ölçü: 940 x 1190 cm

Malzeme: Elektrostatik fırın boyalı metal ve Fiber Glass/Polietilen plastik

5-    Tahterevalli

Malzeme: Elektrostatik fırın boyalı metal ve Fiber Glass/Polietilen plastik

6-    İkili Zincir Salıncak

Malzeme: Elektrostatik fırın boyalı metal ve Fiber Glass/Polietilen plastik

7-    Tırmanma Oyun Grubu

Malzeme: Elektrostatik fırın boyalı metal ve Fiber Glass/Polietilen plastik

8-    Çit

Malzeme: Plastik

Kalınlık: 9 cm , En: 90cm , Yükseklik: 100cm

9-    Zemin Kauçuğu (40*4*3cm)

 

 

Genel Gereklilikler:

 

Teklif ile birlikte kapsamlı teknik şartname sunulmalı.

 

-Teklif ile birlikte teklifi destekleyecek resim ya da çizim sunulmalı.

 

-Teklif edilen üründe kullanılan ahşap, metal, fiber glass tüm malzemeler 1.sınıf olmalı.

 

-Oyun Parkı TSE belgeli olup, TSE 1176-1-2-3-4-5-6 normlarına göre üretilip montajı yapılmalı.

 

-Montaj ve Teslimat tedarikçi tarafından karşılanmalı ve teklife dahil edilmeli.

 

-Teklif edilen tüm ürün ve hizmetler için Çocuk güvenliği göz önünde bulundurulmalı.

 

-Garanti süresi belirtilmeli.

 

 

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Hatay ilçeleri.

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 14.07.2023 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem lütfen   ilgili Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Satın alımı yapılacak kalemler acil olup; stok sağlayabilen firmalardan teklif bedellerine göre yerinde ürün alımı yapılacaktır.

 

 

·       Last Date for Proposal: 14.07.2023 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       On-site product purchase will be made

 

 

İlgilenen şirketler 14.07.2023 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla arzucicek@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to arzucicek@mavikalem.org  till the date of 14.07.2023 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formları

Attachment 1: Proposal Request Forms

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

EK_Teklif Talep Formu TR-EN_Çocuk Oyun Parkı

Kapanış Tarihi / Closure Date: 24.07.2023 Saat / Hour  17:30’a uzatılmıştır / extended

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir