Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Mavi Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı Teklif Çağrısıdır! Cleaning Materials Purchase Call For Proposal!

Mavi Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı Teklif Çağrısıdır! Cleaning Materials Purchase Call For Proposal!

Temizlik Malzemeleri Alımı Teklif Çağrısıdır!

Cleanıng Materıals Purchase Call For Proposal!

Tarih / Date: 05.05.2023

Kapanış Tarihi / Closure Date: 22.05.2023 Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı beş  (3) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in six (3) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Teklif Talep Formu TR-EN

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem, Stichting Vluchteling tarafından desteklenen “Hatay Aileleri Destekleme (Supporting Families in Hatay) Projesi” kapsamında dağıtılmak üzere 250 Adet Temizlik Malzemeleri Paketi satın alım işi teklif çağrısıdır. Ürün satın alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

Mavi Kalem is a call for proposals for the purchase of 250 Cleaning Materials Packages to be distributed within the scope of the “Supporting Families in Hatay Project” supported by Stichting Vluchteling. Detailed information on the purchase of the product is given below.

 

 

 

 

 

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

Mavi Kalem invites tenderers registered in the Turkish tax system, which can meet the relevant terms and conditions, have sufficient technical capacity and competence for the specified job, to submit their bids.

Ürün/Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

arzucicek@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

 

Temizlik Malzemeleri Paketi Satın Alımı/ Cleaning     Materials Packages Purchase;  

Temizlik Malzemeleri alımı ile ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir / The features related to the purchase of Cleaning Materials are listed below ;

 

      250 Adet Temizlik Malzemeleri Paketi Satın Alımı/   250 pcs Cleaning     Materials Packages Purchase;  

 

–        250 Adet Bulaşık deterjanı-4 lt.

–        250 Adet Çamaşır deterjanı-Elde yıkama_2.400 gr.

 

–        250 Adet Çamaşır suyu-4,3 kg.

–        250 Adet Çamaşır deterjanı-Makinada_sıvı 3 lt_renkliler için

–        250 Adet Çamaşır deterjanı-Makinada_sıvı 3 lt_siyahlar için

–        250 Adet Temizlik eldiveni -İki’li (7,5 ve 8 numara)

 

–       250 Adet Yumuşatıcı-5 lt.

 

 

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Derince Mahallesi, Paymar Sokak, No:48 Hatay

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 22.05.2023 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem lütfen   ilgili Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Satın alımı yapılacak kalemler acil olup; stok sağlayabilen firmalardan teklif bedellerine göre yerinde ürün alımı yapılacaktır.

 

 

·       Last Date for Proposal: 22.05.2023 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       On-site product purchase will be made

 

 

İlgilenen şirketler 22.05.2023 (Saat 17:30 ‘a kadar) detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla arzucicek@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to arzucicek@mavikalem.org  till the date of  22.05.2023 (Latest Hour of 17:30 ) Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

Teklif Talep Formu TR-EN

 

 

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir