Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Mavi Kalem Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhale Çağrısıdır!

Mavi Kalem Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhale Çağrısıdır!

MAVİ KALEM SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE ÇAĞRISIDIR! PRODUCT/

CAR RENTAL WITH DRIVER SERVICE PROCUREMENT CALL FOR TENDER!

Tarih / Date; 31.03.2023

Kapanış Tarihi / Closure Date:30.04.2023 —  Saat / Hour 17:30

*İş bu Teklif Çağrısı üç (3) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in three (3) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

EK-A-İdari-şartname-Sürücülü Araç Kiralama İhalesi

EK B -Teknik Teklif Formu -Sürücülü Araç Kiralama İhalesi

EK-C-Finansal-Teklif Formu-Sürücülü Araç Kiralama İhalesi

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

Mavi Kalem Derneği Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STK’lara Mentorluk Projesi kapsamında kullanılmak üzere, Sürücü dahil Binek aracı kiralama hizmeti (3+1) hizmet alımı ihale çağrısıdır. Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 635 38 35

c) E-Posta / E-Mail :  

satinalma@mavikalem.org

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

:

SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI; /   PROCUREMENT OF SERVICE;

·       1 adet 8 Ay boyunca, Yararlanıcıların etkinliklerde ofise getirilmesi, vaka yönetiminde yararlanıcıların alınması, refakat, aktivite malzemelerinin, koordinasyon ve iş birliği ziyaretlerinde ve Proje görünürlük materyallerinin taşınması amacı ile kullanılacaktır.                                                                     Sürücülü, 3+1 binek aracı, haftanın 5 iş günü, Araç takip sistemi, GPS bulunması, Hizmet kapsamında yakıt, HGS, otoban giderleri, kasko, sigorta (trafik/koltuk), sürücülerin maaşı, sürücülerin sigortası, araç ve sürücüye ait İş Güvenliği evrakları tedarikçi tarafından karşılanacak olup, ilgili evrakların bir kopyası Mavi Kalem Derneği’ne gönderilecektir.

 

** ÖNEMLİ NOT:              Araç kiralama Hizmet kapsamında yakıt, HGS, otoban giderleri, Aylık tüketime göre ek olarak faturalandırılacaktır. Faturalandırma öncesi km mutabakatı Mavi Kalem arasında yapılacaktır.

Not: Hafta sonu ve Özel günler için destek alınabilir. Destek alınırsa, alındığı gün kadar izin verilir.

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali /Fatih – İstanbul

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

·       Teklif vermek için son tarih: 30.04.2023 (Saat17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Referans bilgileri ve teknik özellik bilgileri eklenmelidir.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 15 güne kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

·       Teklifler kapalı zarf halinde ve kapatılan kısmına kaşe basılarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

·       Last Date for Proposal: 30.04.2023 (Latest Hour of 17:30)

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·        Reference information and technical specification information should be added.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Offers must have validity up to 15 days

·        Bids must be delivered in a sealed envelope and stamped on the closed part.

İlgilenen şirketler 30.04.2023 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; kapalı zarf içindekargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

The firms that are interested can provide their detailed proposals, signed and stamped, until 30.04.2023; in a closed envelope by Cargo shipping to ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ marked as “Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

İndirmek için tıklayınız – Click to download

EK-A-İdari-şartname-Sürücülü Araç Kiralama İhalesi

EK B -Teknik Teklif Formu -Sürücülü Araç Kiralama İhalesi

EK-C-Finansal-Teklif Formu-Sürücülü Araç Kiralama İhalesi

 

 

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir