Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / KIRTASİYE MALZEMELERİ  SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

KIRTASİYE MALZEMELERİ  SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

MAVİ KALEM

KIRTASİYE MALZEMELERİ  SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

PURCHASING STATIONERY MATERIALS CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date;  21.03.2022

Kapanış Tarihi / Closure Date: 20.04.2022  Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı beş  (5) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in five (5) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

İndirmek için tıklayınız / Click here to download

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

 

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği, ‘’Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STK’lara Mentorluk Projesi’’ kapsamında kullanılmak üzere; Kırtasiye Malzemeleri satın alım işi teklif çağrısıdır.

 

 

 

 

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet  etmektedir.

 

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

satinalma@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
   

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

KIRTASİYE MALZEMELERİ  SATIN ALIMI; /                    PURCHASING STATIONERY MATERIALS;

 

                                                                                             

1.     30 adet A4 Kâğıt: 5’li paket

2.     20 adet A4 Kâğıt-Renkli: Renkli/karışık

3.     100 adet Tükenmez Kalem: 50’li Mavi Tükenmez kalem

4.     20 adet Tükenmez Kalem: 50’li Kırmızı Tükenmez kalem

5.     60 adet Tükenmez Kalem: 8’li renkli tükenmez kalem

6.     120 adet Şeffaf dosya: 100lü paket

7.     120 adet Klasör: Kalın Klasör  

8.     90 adet Klasör: İnce Klasör

9.     100 adet Postit: Orta boy kare şeklinde- Farklı renklerde

10.  1.100 adet Postit: Şerit Postit renkli     

11.  200 adet Ataç: Ataç-orta boy paket        

12.  50 adet Koli Bantı: Koli bantı,100 metre

13.  500 adet Zarf: A4 boyutu, kapalı zarf, 50’li paket

14.  50 adet Stick Yapıştırıcı: 20 g – Stick

15.  20 adet Zımba Makinası: Orta boy zımba

16.  20 adet Zımba teli: Zımba teli -orta boy

17.  48 adet Raptiye: renkli raptiye, kutu

18.  15 adet Kalemlik Seti: 3’lü metal

19.  15 adet Katlı Dosya Rafı: 3 katlı

20.  20 adet Makas: Büyük Boy makas, Tekli

21.  30 adet Sakız Yapıştırıcı: Sakız Yapıştırıcı          

22.  10 adet Delgeç: Delgeç

23.  8 adet Toner: Canon crg 057 siyah orjinal toner

24.  8 adet Toner: Xerox B205 siyah orijinal toner

25.  15 adet İmzalık: İmzalık-kapaklı

26.  10 adet Flipchart kağıdı: Flipchart kağıdı, paket

27.  5 adet Etiket: Beyaz etiket -küçük boy paket 

28.  5 adet Etiket: Beyaz etiket -orta boy paket 

29.  50 adet Telli Dosya: 50’li telli dosya      

30.  200 adet İnce Uçlu keçeli kalem: Renkli ince uçlu keçeli kalem

31.  3 adet Muadil Toner: CE260A Siyah Toner

32.  3 adet MuadiL Toner: CE261A Mavi Toner          

33.  3 adet MuadiL Toner: CE262A Sarı Toner

34.  3 adet MuadiL Toner: CE263A   Kırmızı Toner

35.  3 adet MuadiL Toner: HP CF410A Muadil Toner Siyah

36.  3 adet MuadiL Toner: HP CF411A Muadil Toner Mavi

37.  3 adet MuadiL Toner: HP CF412A Muadil Toner Sarı

38.  3 adet MuadiL Toner: HP CF413A Muadil Toner Kırmızı

39.  6 adet Toner :   Xerox Versalink Toner B7025,B7030,B7035 Siyah Toner

                          

 
         
   

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31  Cibali /Fatih-İstanbul

 
   

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 20.04.2022  (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

 

·       Last Date for Proposal: 20.04.2022 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

 
 

İlgilenen şirketler 20.04.2022 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluylasatinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  20.04.2022 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

İndirmek için tıklayınız / Click here to download

 

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM IT BAKIM VE DONANIM HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİKALEM IT BAKIM VE DONANIM  HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir