Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / MAVİ KALEM DİJİTAL OYUN TASARIMI ÜRÜN/ HİZMET ALIM TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRODUCT/ SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM DİJİTAL OYUN TASARIMI ÜRÜN/ HİZMET ALIM TEKLİF ÇAĞRISIDIR! PRODUCT/ SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM

DİJİTAL OYUN TASARIMI ÜRÜN/ HİZMET  ALIM TEKLİF ÇAĞRISIDIR!  

PRODUCT / SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 04/01/2021

Kapanış Tarihi / Closure Date: 03/02/2021—  Saat / Hour 17:30

*İş bu Teklif Çağrısı 4 (dört ) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in 4 (four ) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

İndirmek için Tıklayınız / Click Here

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

Mavi Kalem Derneği Çocuk Koruma Projesi kapsamında Dijital Oyun Tasarımı satın alımı teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mahallesi Cibali Caddesi No:31 Fatih İstanbul
b) Telefon numarası /  Phone Number: 0(212) 6353835
c) E-Posta / E-Mail  

:

 

satinalma@mavikalem.org


  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

Dijital Oyun Tasarımı ürün ve hizmet satın alımı için özellikleri aşağıda yazmaktadır;

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount: :

 

1 Adet Dijital Oyun tasarımı:

Çocuk Koruma Projesi kapsamında Derneğimizin hazırladığı;

  • Kadının İşgücüne Katılımı
  • Toplumsal Cinsiyet
  • Şiddet
  • Ebeveynlik

Konulu eğitimleri kapsayan, 4’ünün de modüler olarak aynı ara yüz altında işlenebileceği dijital bir eğitim oyunu tasarlanması, bu oyunu üretilmesi, saha testlerini gerçekleştirip canlı serverlara geçirilmesi , bu serverlerin en az 1 yıl ayakta tutulmasını üstlenilmesi  (bakım vb) işidir.  Bu satın alım aşağıdaki iş akışını kapsamaktadır: GÖREVLER

1- Mavi Kalem ile başlangıç ​​toplantıları (önceki çalıştaylardan girdiler alıyor)

Çıktı: Ayrıntılı Çalışma Planı / Başlangıç ​​raporu, gerekirse sonraki toplantılarda bu raporların revizyonu

2- Dijital Oyun Çözümünün Kavramsallaştırılması

Çıktı: Dijital Oyun Konsept Raporu ve söz konusu raporun onaylanması

3- Test sunucularında çalışan bir prototip ve dahili testin geliştirilmesi

Çıktı: Dijital Çözüm alfa sürümü (çalışan prototip)

4- Çalışma prototipi, saha testleri ve revizyonların onaylanması, test sunucularından canlı sunuculara aktarılması

Çıktı: Dijital çözüm beta sürümü

5- Profesyonel dijital sanatların (Müzik + Grafik) oyuna dahil edilmesi. Tüm kullanıcı arayüzünün, grafiklerin yeniden oluşturulması

Çıktı: Son sürüm

 

 

 

 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali /Fatih İstanbul

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

·       Teklif vermek için son tarih: 03/02/2021 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 17/02/2021 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

 

·       Last Date for Proposal: 03/02/2021  (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Proposals must be eligible till the date of  17/02/2021.

 

İlgilenen şirketler 03/02/2021  tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  03/02/2021   Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

 

İndirmek için Tıklayınız / Click Here

 

About mkalem

Check Also

Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi İhale Çağrısıdır! Product/ Car Rental With Driver Service Procurement Call For Tender!

MAVİ KALEM Tarih / Date; 28.12.2023 Kapanış Tarihi / Closure Date: 29.01.2024 — Saat / ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir