Çarşamba , Temmuz 17 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Ücretsiz 0800’lü Hat ve Sanal Santral Hizmet Alımı Teklif Çağrısı – Service Procurement Call For Proposal!

Ücretsiz 0800’lü Hat ve Sanal Santral Hizmet Alımı Teklif Çağrısı – Service Procurement Call For Proposal!

MAVİ KALEM

ÜCRETSİZ 0800’LÜ HAT VE SANAL SANTRAL  HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 01/04/2020

Kapanış Tarihi / Closure Date: 21_/05/_2020  —  Saat / Hour 17:30

*İş bu Teklif Çağrısı 3 (üç) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in 3 (three) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

Ek Ücretsiz 0800’lü hat ve Sanal Santral -Teklif Talep Formu TR-EN (İndirmek için tıklayınız-Click to download)

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği  ve Proje Ofisleri için Ücretsiz 0800’lü hat ve Sanal Santral hizmeti alım işi

teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

 

 

Mavi Kalem Organization and Project Offices  

(Write down the detailed call text)  ) call for proposal.

Mavi Kalem invites willing firms to provide proposals  that are registered in Turkish tax system, with sufficient capacity for the afformentioned task and the ability to achieve Mavi Kalem’s relevant terms and conditions.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
b) Telefon numarası /  Phone Number: 0(212) 6353835
c) E-Posta / E-Mail  

:

 

satinalma@mavikalem.org mavikalem@mavikalem.org

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service
a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount: : ÜCRETSİZ 0800’LÜ HAT VE SANAL SANTRAL  HİZMETİ ALIMI; /   PROCUREMENT OF SERVICE;

*Ücretsiz 0800’lü hat;

-Ücretsiz 0800’lü hat olması, arama yapan kişi tarafına ücret yansımaması,

 *Sanal Santral Hizmeti;(7 ay)

-Gelen çağrı yoğunluğunda hattın meşgule düşmemesi, hatta bekletilmesi

-Gelen tüm çağrıların yönlendirme yapılması,

-İlgili birimlere telesekreter yada tuşlama yöntemiyle yönlendirilmesi,

-İstenilen dahiliye kadar yönlendirme yapılması,

-Sabit Telefon, Cep Telefonu ve Bilgisayar sistemine kurulumun sağlanması,

  *İletişim Paketi (7 ay)

Ayda minimum 10000 dakika

 

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali /Fatih İstanbul

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

·       Teklif vermek için son tarih: 21 /5/_2020__ (Saat _17__:_30  ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Last Date for Proposal: 21/5/2020  (Latest Hour of 17_:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

 

İlgilenen şirketler tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluylasatinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  _21 /5/2020  __ Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

Ek Ücretsiz 0800’lü hat ve Sanal Santral -Teklif Talep Formu TR-EN (İndirmek için tıklayınız-Click to download)

 

 

About mkalem

Check Also

Mavi Kalem 3+1 Araç Kiralama Hizmet Alımı Teklif Çağrısıdır! 3+1 Car Rental Service Procurement Is An Call For Proposals!

Mavi Kalem 3+1 Araç Kiralama Hizmet Alımı Teklif Çağrısıdır! 3+1 Car Rental Servıce Procurement Is ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir