Çarşamba , Temmuz 17 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / MAVİ KALEM IT BAKIM VE DONANIM HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISI

MAVİ KALEM IT BAKIM VE DONANIM HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISI

MAVİ KALEM

IT BAKIM VE DONANIM  HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date: 2/01/2020

Kapanış Tarihi / Closure Date: 31/01/2020—  Saat / Hour17:30

*İş bu Teklif Çağrısı dört (4) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

 This Call for *Proposals is prepared in four (4) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

Teklif Talep Formu / Proposal Request Form (İndirmek için tıklayınız/ Click here to download)

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

Mavi Kalem Çocuk Koruma Projesi Kapsamında kullanılan bilgisayar ve elektronik ürünlerin IT Bakım ve Donanım hizmeti alımı teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

Mavi Kalem Organization and Project Offices ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________(Write down the detailed call text)  ) call for proposal.

Mavi Kalem invites willing firms to provide proposals  that are registered in Turkish tax system, with sufficient capacity for the afformentioned task and the ability to achieve Mavi Kalem’s relevant terms and conditions.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

 1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali/Fatih- İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

c) E-Posta / E-Mail  

:

 

satinalma@mavikalem.org

 1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

IT BAKIM VE DONANIM HİZMETİ ALIMI /  PROCUREMENT OF IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVICE;

 1. Proje kapsamında kullanılan aşağıda dökümü yapılmış bilgisayar ,yazıcı ,telefon ve ilgili elektronik aksamın rutin bakımı ve kontrolü

 

i.     Ürün listesi

ii.     Masaüstü Bilgisayarlar (Max. 10  adet)

iii.     Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop)  ( Max. 40 adet)

iv.     Yazıcılar (Max. 8  adet)

v.     Modemler (Maksimum 5 adet)

vi.     Sinyal Güçlendirici Cihazlar (Access Point) (Max. 10 adet)

vii.     Sabit telefonlar (Max. 5 adet)

viii.     Cep telefonları (Max.10   adet)

 

 1. Bilgisayar İşletim Sistemlerinin ve bu işletim sistemlerinin üzerine kurulan Ofis Programları, anti virüs programları gibi diğer programların kurulumu, problemlerin giderilmesi.
 2. Hizmet süresi 9 Aylık’ tır.
 3. Haftada 2 gün ofiste, destek gerektiğinde uzaktan erişim sağlanması

5.     Arızalı cihaz onarımları için garanti kapsamında ürünün takibinin yapılması, garanti kapsamına girmeyen arızalarda Mavi Kalem ‘in onayı alınarak ve bedel  ile kesin teslim süresi belirtilerek arızanın giderilmesi

6.     Sistemin aksamaması ve daha iyi ve kaliteli olması için danışmanlık hizmeti

7.     Ay içerisinde  tedarikçinin yaptığı işlerin raporunun  Mavi Kalem’e imzalı kaşeli olarak teslimi

8.     Gerektiğinde  uzman bilişimci desteği sağlanması

 

9.     Bu hizmet Ana Ofis, Fatih Projeler Ofisi ,  Kocaeli Ofis, Zeytinburnu Ofis , Adana Ofisini kapsamaktadır.

10.  Hizmet süresi 31  Ekim 2020’e kadardır.

 

 

 

a.     Özel Şartlar;

 1. Mavi Kalem cihazların maksimum sayıları üzerinden %10 esneklik yapma hakkına sahiptir. Cihaz sayılarındaki artışta ekstra ücret ödenmeyecektir.
 2. Teklif veren firma referans vermek zorundadır.

13.  Bu hizmet sadece IT bakım ve donanım hizmet alımını kapsamakta olup, teklif veren firmalar  IT Bakım ve donanım hizmeti hariç ;ürün satışı yapmamayı taahhüt eder.

 1. Anlaşma yapılacak kurumlar gizlilik sözleşmesi yapılacaktır, firma bunu kabul ederek teklif vermiş sayılacaktır.
 2. Teklif formunda aylık birim maliyet ve toplam birim maliyet belirtilmelidir.
 3. Anlaşılan firma aylık verdiği hizmetin raporunu her ay sonu imzalı kaşeli olarak teslim edecektir.
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:     

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali/Fatih –  İstanbul

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

·       Teklif vermek için son tarih: 31/01/2020  (Saat 17.30‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 15 gün geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

 

·       Last Date for Proposal: 31/01/2020  (Latest Hour of 17.30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Offers must have validity up to 15 days.

 

İlgilenen şirketler 31/01/2020 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluylasatinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih – İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  31/01/2020  Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

 

About mkalem

Check Also

Mavi Kalem 3+1 Araç Kiralama Hizmet Alımı Teklif Çağrısıdır! 3+1 Car Rental Service Procurement Is An Call For Proposals!

Mavi Kalem 3+1 Araç Kiralama Hizmet Alımı Teklif Çağrısıdır! 3+1 Car Rental Servıce Procurement Is ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir