Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / 20 Kalem Çocuk ve Kadın Dostu Alan Malzeme Alımı Teklif Çağrısı

20 Kalem Çocuk ve Kadın Dostu Alan Malzeme Alımı Teklif Çağrısı

MAVİ KALEM

20 KALEM ÇOCUK VE KADIN DOSTU ALAN MALZEME ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

20 ITEMS CHILD AND WOMAN FRİENDDLY FİELD MATERİALS PROCUREMENT CALL FOR                   PROPOSAL!

Tarih / Date; 13/12/2019

Kapanış Tarihi / Closure Date: 20/12/2019 —  Saat / Hour 17:30

*İş bu Teklif Çağrısı 2 (İki) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in 2 (two) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

 

Teklif Talep Formu / Proposal Request Form (İndirmek için tıklayınız/ Click here to download)

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

 

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği Esenyurt Kadın Danışma ve Dayanışma Projesi teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

Teklif Talep Formu / Proposal Request Form (İndirmek için tıklayınız/ Click here to download)

 

Mavi Kalem Association Esenyurt Women Solidarity and Consultation Project is a call for proposals.

Mavi Kalem invites willing firms to provide proposals  that are registered in Turkish tax system, with sufficient capacity for the afformentioned task and the ability to achieve Mavi Kalem’s relevant terms and conditions.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

Proje Kodu/Project Cod           :  019/PRJ03-GIZXXX

 

 

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Fatih – İstanbul
b) Telefon numarası /  Phone Number: 0(212) 6353835
c) E-Posta / E-Mail  

:

 

satinalma2@mavikalem.org ve satinalma@mavikalem.org

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
   

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount :

: 1.     Davul / Drum ; Küçük Boy, 20 adet Davul / Small size, 20 pcs Drum

2.     Marakas / Maraca : Büçük Boy, 20 adet Marakas / Big size , 20 pcs Maraca

3.     Marakas / Maraca  : Küçük Boy, 20 adet Marakas / Small size , 20 pcs Maraca

4.     Ksilofon / Xylophone : Renkli, 10 adet Ksilofon / Colorful, 10 pcs Xylophone

5.     Tef Zili / Tambourine with bells  Küçük Boy, 20 adetTef Zili  / Small size , 20 pcs Tambourine with bells

6.     Zil / Bell :  Çelik üçgen zil, 10 adet Zil  /  Steel triange bell, 10 pcs Bell

7.     Zeka blokları / Smart blocks : En az 50 parçalı, renkli, lego şeklinde blok seti, 2 adet Zeka blokları /  At least 50 pieces, colorful, lego shape block set, 2 pcs Smart blocks

8.     Plastik bloklar / Plastic blocks : En az 50 parçalı, büyük boy plastik blok set, 2 adet Plastik blok / At least 50 pieces, big plastic block set, 2 pcs Plastic blocks

9.     Yapboz / Puzzles  : Çeşitli temalarda tak çıkar yapbozlar (hayvanlar, sebzeler, vücudumuz vb.), 3 adet Yapboz / Puzzles with different themes (animals, vegetables, our body etc.), 3 pcs Puzzles

10.  Domino / Dominos : Gruplaştırma, zıt kavramlar, sayı eşleştirme, geometrik şekiller temali domino kartları, 4 adet Domino /  Domino cards with themes of grouping, antonym, number matching, geometrical shapes, 4 pcs Dominos

11. Matematik seti / Mathematics set : Cırtcırtlı, duvara asılabilen rakamlı matematik seti, 1 adet Matematik seti / Velcro mathematics set that can be hanged on the Wall, 1 pcs Mathematics set

12. Satranç takımı / Chess Team : Satranç tahtası ve taşları ile, 1 adet Satranç takımı / With the board and chess piece, 1 pcs Chess Team

13. Kanal çalışması / Canal work : Okul öncesi için ahşap, hayvan figürlü kanal çalışmaları, 4 adet Kanal çalışması / Canal work activity with wooden animal figures for pre-school, 4 pcs Canal work

14. Kukla / Puppets : Hayvan figürlü  kuklalar, 1 adet Kukla/ Puppets with animal figures, 1 pcs Pupets

15. Yer Karosu / Floor Tile : Çocuk oyun alanı için yer karosu, 1m2, 13 adet Yer Karosu / Floor tile for children playground, 1m2, 13  pcs Floor Tile

16.  Mat / Mat : Yoga ve pilates aktivitelerinde kullanılmak üzere,10-15 mm kalınlığında, en az 1.75 uzunluk ve 60 cm genişliğe sahip mat, 10 adet Mat / At least 1.75 length, 60 cm width and 10-15 cm height for the purpose of yoga and pilates training, 10 pcs Mat

17. Yer minderi / Ground pillow :  Çocuk alanında kullanılmak üzere 70*70 boyutunda renkli yer minderi, 20 adet Yer Minderi / For the purpose of children room use, 70*70 size, with different colors, 20 pcs Ground pillow

18. Pilates topu/ Pilates Ball : 55 cm boyutunda, farklı renklerde, 10 adet Pilates topu / 55 cm size, with different colors, 10 pcs Pilates Ball

19. Çocuk odası için yumuşak mat / Soft mat for children room: Renkli, 120*60*5 boyutlarında yumuşak matlar, 25 adet yumuşak mat / Colorful, 120 length, 60 cm width and 5cm height soft mats. 20 pcs soft mat

20. Oyun Alanı / Play zone : 200*200*45 cm boyutlarında yumuşak top havuzu, 1 adet oyun alanı / 200*200*45 cm size soft wall pool, 1 pcs play zone

 
   

b) Teslimat adresi    / Delivery Address:     

 

Mavi Kalem Derneği Esenyurt Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi  ;       Bağlarçeşme mah. 1157.sok .  No:7/3  Esenyurt/İstanbul

 
   

 

c) Teklif Şartları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

 

·       Teklif vermek için son tarih: 20/12/2019 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 31/12/2019 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

 

·       Last Date for Proposal: 20/12/2019 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Proposals must be eligible till the date of  31/12/2019

 
 

İlgilenen şirketler 20/12/2019 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluylasatinalma2@mavikalem.org ve  satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma2@mavikalem.org ve  satinalma@mavikalem.org    till the date of  20/12/2019 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

 

About mkalem

Check Also

MaviKalem çalışma arkadaşları arıyor! Pozisyon: Proje İletişim Sorumlusu

MaviKalem çalışma arkadaşları arıyor! Pozisyonlar : Proje İletişim Sorumlusu   Çalışma Şekli : Tam Zamanlı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir