Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / Bülten / UNHCR tarafından desteklenen çocuk koruma projelerimiz ile 2018-2023 yılları arasında neler yaptık?

UNHCR tarafından desteklenen çocuk koruma projelerimiz ile 2018-2023 yılları arasında neler yaptık?

UNHCR tarafından desteklenen çocuk koruma projelerimiz ile 2018-2023 yılları arasında neler yaptık?

Son 6 yılda UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından desteklenen 6 çocuk koruma odaklı projemiz ile İstanbul, Kocaeli ve Adana’da 123.390 kişiye ulaştık.

Projelerimizde çocukların ihtiyaçlarına ulaşmalarını amaçlayan çocuk koruma çalışmaları yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek faaliyetler ürettik ve uyguladık. Toplumda mülteci ve yerel halk arasındaki ilişkiyi güçlendirici sosyal uyum çalışmaları gerçekleştirdik.

Tüm bu çalışmaları, aşağıda temaları üzerinden sınıflandırarak hak ve hizmetlere ulaşma (koruma), toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme, topluluklar arası ilişkiyi güçlendirme (sosyal uyum), araştırma ve etki raporları başlıkları altında detaylandırdık.

 • Mülteci ve yerel topluluktan kişilerin hak ve hizmetlere ulaşmasını destekleme çalışmaları (koruma)
 • 5.256 çocuğun servis ve hizmetlere ulaşması desteklendi
 • 3.624 çocuğun iyilik halini güçlendirici destek hizmeti verildi: İyilik halini güçlendirici etkinlikler olarak çocuklar ile hem bireysel psikolojik görüşmeler hem de grup olarak psikososyal destek çalışmaları yürütüldü.
 • 1.500 Kişiye yasal danışmanlık hizmeti verildi: 2021-2022 yıllarında başta Suriyeli olmayan mülteciler ve Suriyeli mültecilere yasal danışmanlık kapsamında kişilerin Türkiye’deki yasal durumları, medeni durumları, yasal evrak gereklilikleri gibi konularda işlem yürütmeleri için avukat tarafından yönlendirme ve/veya dilekçe yazımı desteği verildi.
 • 13.953 kişiye talep ve ihtiyaçları hakkında sosyal danışmanlık verildi: Kuruma ulaşan kişilerin ihtiyaç ve talepleri alındı. Ardından ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıldı. Danışanlar genel danışmanlık hizmetinden ofislerimize gelerek yüz yüze yararlanmalarının yanında, 2020’nin Eylül ayından sonra ayrıca danışma hattımızı arayarak da yararlandı.
 • 249 çocuk acil fon kapsamında ayni ve nakdi yöntemlerle desteklendi
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme çalışmaları (geliştirme/uygulama)

a- Kadının Güçlenmesi İçin Erkek Katılımı Serisi: 2018 ve 2019 yılında Suriyeli erkekleri hedefleyen 5 atölyeden oluşan bir seridir. Bu seri erkekler ile şiddet, ebeveynlik, kadının iş gücüne katılımı ve cinsiyet eşitliği konularında Arapça dilinde ve erkekler ile çalışma konusunda uzman akademisyen tarafından uygulanır. Bu çalışmadan 182 erkek yararlandı.

b-Bir Aile Babasının Maceraları Oyunu (2021): Bir yerel sivil toplum kuruluşu tarafından geliştirilen ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve erkeklere yönelik tek oyundur. Arapça ve Türkçe versiyonları var. Google Play ve IOS uygulama mağazalarından indirilebiliyor. 2023 yılı sonuna kadar toplamda 4.000’den fazla kişi tarafından indirildi ve oynandı.

cKız Çocuklarını Şiddete Karşı Güçlendirme Atölyesi: Kız çocuklarına bilgi vermeyi değil, çocukları düşünmeye ve şiddeti fark etmelerini sağlamayı destekleyen bir atölyedir. 2022 yılında geliştirilen etkinlik 2023 yılında uygulandı. 173 kız çocuğuna ulaşıldı.

d-Kız Çocuklarını Güçlendirme Atölye Serisi: 2018 yılında Arapça adaptasyonu yapılan 6 ayrı oturumdan oluşan bu atölye serisinin uygulamaları 2019 yılında yapıldı. Bir kız çocuğunun 6 oturuma da katıldığı bu çalışma ile 168 genç kıza ulaşıldı. Kız çocukları ergenlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet ve korunma, sağlıklı cinsellik, taciz ve korunma, sağlık ve beslenme konularında bilgilendiler.

e-Uygulayıcı eğitimleri: 89 sivil toplum ve yerel yönetim çalışanına Erkek Katılımı Modülü uygulayıcı eğitimi verildi (2019-2022 ve 2023). 57 sivil toplum ve yerel yönetim çalışanına Kadınlar Güzel Hikâyeler Yazıyor aracı kullanımı eğitimi verildi (2023). 43 sivil toplum ve yerel yönetim kadın çalışanına 2019 yılında Kız Çocuk Güçlendirme uygulayıcı eğitimi verildi.(2019-2022)

 • Mülteci ve yerel topluluklar arası ilişkiyi güçlendirme (sosyal uyum) çalışmaları
 • Eksi 18 Çocuktur Kampanyası: 2017-2018 ve 2019 yıllarında uygulanan kampanya çift dilli (Arapça-Türkçe) mesajlardan oluştu. Bunlar, 18 yaşından küçük bireylerin çocuk olduğu, 18 yaşından küçüklerin evlenmemesi, 18 yaşından küçüklerin çalışmaması yönünde mesajlar oldu. Bu mesajlar farklı basılı malzemeler ile toplumda farklı rolde kişiler dikkate alınarak yaygınlaştırıldı. Bunlardan bazıları yerelde büyük rolü olan muhtarlar, esnaflar, kahvede zaman geçiren erkekler ve MaviKalem’den danışmanlık alan kadınlardı. Her bir ürünün üzerinde bir mesaj yazan bayram mendili, magnet, not defteri, kalem, mutfak önlüğü, broşür gibi farklı materyaller ile yaygınlaştırıldı.

 

b-Toplum gönüllüleri gruplarının kurulması ve işlemesi: 10 kişiden oluşan 22 gönüllü grubu oluşturuldu bu gruplardan bir tanesi çocuklardan oluşan “çocuk çalışmaları danışma grubu” idi. 21 gönüllü grubu çocuk hakları mesajlarının yaygınlaşması çalışmaları ve hassasiyeti olduğunu fark ettikleri çocukların desteklenmesi için MaviKalem’e yönlendirme yaptı.

c-Çocuk Hakları ve Farklılıklara Saygı Atölyesi: Çocuklar ile uygulanan iki bölümden oluşan bir atölyedir. Bu atölye çocukların akran zorbalığına karşı güçlenmelerini amaçlar. 2022 ve 2023 yıllarında MaviKalem proje ofislerinde, Fatih Belediyesi mahalle evlerinde ve Leyla Bayram İlkokulu’nda uygulandı, 566 çocuğa ulaşıldı.

d-Devletin sunduğu hizmetler başlığında bilgilendirme oturumları: Kamu ve yerel yönetimlerin sunduğu servis ve hizmetler hakkında çeşitli bilgilendirme toplantıları yapıldı. Gündem içeriklerin temasını da belirledi. 2020 yılında Covid-19 konusunda önlem almaya yönelik bilgilendirmeler de yapıldı. Bilgilendirme oturumları ile 13.759 kişiye ulaşıldı. 

Created with RNI Films app. Preset ‘Agfa RSX II’
 • Araştırma Raporları
 • Çocuk Hakları Farkındalık Araştırması ve Raporu: 2018 yılında İstanbul’da 352 kişi ve 2019 yılında yine İstanbul’da 165 kişi uygulanan araştırma neticesinde iki rapor yayınlandı. Bu raporda yerel halkın, çocuk kavramı ve çocuğun hakları konusunda bildikleri incelendi. Raporun ikincisi sonuçları birinci rapor ile karşılaştırmalı içeriyor. Şubat- 31 Aralık 2021 tarihlerinde ulaşılan 455 kişi ile çalışma yürütüldü.

https://www.mavikalem.org/wp-content/uploads/2016/12/MK_Fark%C4%B1ndal%C4%B1k-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1-Raporu2.pdf

 • Mültecilerin Covid-19 Aşısı Tutum Analizi: Suriyeli kişilerin Covid-19 aşısı hakkında tutum ve düşüncelerini analiz etmeye yönelik araştırma ve rapor yazımı yapıldı.

https://www.mavikalem.org/wp-content/uploads/2022/05/ENG-Final-Web-Mavi-Kalem-Rapor-Final-ENG-WebMail.pdf

 • Bir Aile Babasının Maceraları Oyun Etki Analizi Raporu: 2021 yılında geliştirilen dijital oyunu oynayan erkeklerde toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve analiz eden bir rapordur.

https://www.mavikalem.org/wpcontent/uploads/2023/08/FinalFinalFinal-MK-Oyun-Analizi-Etki-Raporu-ENG.pdf

 

 • Çocuk Hakları ve Farklılıklara Saygı Atölyesi Etki Raporu

2022 yılı Ocak-Kasım ayları arasında üretilen ve uygulanan atölyenin etkisini ölçen rapordur. Etki raporu 2022 yılında çalışmaya katılan 365 çocuğun geri bildirimleri üzerinden yazıldı.

https://www.mavikalem.org/wp-content/uploads/2023/05/MK-Cocuk-Atolyesi-Sonuc-Raporu-Rev.pdf

 

 • Acil Durum Çalışmaları
 • Edirne Pazarkule Sınır Çalışması: 2020 yılı Şubat ayında mültecilerin Yunanistan sınır kapısına gittiği duyulduğu günün akşamında iki sosyal çalışmacı ve bir koruma uzmanı ile Pazarkule sınıra gidildi. Orada 3 tam gün çalışıldı. Alanın gözlemi ve ihtiyaç raporunu çıkarttıktan sonra alanda çalışan uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde özellikle kadın ve çocukların beslenme ve temizlik ihtiyaçlarına yönelik satın alım ve dağıtım çalışması yürütüldü.
 • 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi çalışmaları: Nisan- 31 Kasım 2023 tarihinde 103 depremzede çocuğa “depremzede özel ihtiyaç fonu” dahilinde maddi destek sunduk. MaviKalem Danışmanlık Hattı’na ulaşan veya ofislerimize gelen depremzede mülteci ailelerin UNHCR Ankara’nın sunduğu maddi destekten yararlanmaları için yönlendirme yapıldı. Bu çalışmada (28 Kasım verilerine göre) 289 depremzede maddi desteğe ulaştı.
 • Kamu ve Sivil Toplum Kurumları ile İş birlikleri ve Kapasite Destekleme Çalışmaları

a-Avrasya Türk Dernekleri ile çalışmalar: 2021 yılının ikinci yarısı ve 2023 yılının tamamında federasyona bağlı olan mülteci tabanlı dernekler ile çalışıldı. Bu çalışmalarda Suriyeli olmayan mültecilere genel danışmanlık, yasal danışmanlık ve kurumların çalışanlarına kapasite geliştirme destekleri verildi.

b-Geri Gönderme Merkezi ile çalışmalar: Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi’nde olan çocuklar ve kadınlar ile psikososyal iyilik hallerini destekleyici etkinlikler yürütüldü. Bu etkinlikler 2019 yılında Nisan-17 Temmuz ayları arasında ve 2023 yılı Ağustos-25 Aralık ayları arasında yapıldı. Toplamda 42 ziyaret gerçekleşti. Bu ziyaretlerde toplam 534 çocuğa, 177 kadına destek verildi.

cÇocuk Destek Merkezi ile çalışmalar: 2019 yılının Eylül ayında Tekirdağ Çocuk Destek Merkezi’nde olan 14 yaş ve üzeri Suriyeli olmayan oğlan çocukları ile 4 kere bilgilendirme çalışması kuruma giderek yürütüldü. Bu çalışmada oğlan çocuklarına 18 yaşından sonra kurumdan çıkınca Türkiye’de neler yapabilecekleri ve sahip oldukları haklar konusunda bilgi verildi. Bu kapsamda 28 oğlan çocuğuna ulaşıldı.

d-Çocuk koruma ve çocuk hakları konularında eğitimler: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarıile sivil toplum çalışanlarına ve danışanlara hem online hem de yüz yüze özellikle çocuk hakları ve çocuk güvenliği konularında eğitimler verildi. Bu eğitimler ile 933 kişiye ulaşıldı.

 • Medya yansımaları:
  1. TRT Radyo 1 / Bir Aile Babasının Maceraları Oyunu

https://www.mavikalem.org/2023/10/29/trt-radyo-1de-bir-aile-babasinin-maceralari-oyununun-erkekler-uzerindeki-etkisini-konustuk/

 

 1. TRT Radyo 1 / Çocuk Hakları ve Farklılıklara Saygı Atölyesi

https://youtu.be/lK6n7maJYps?feature=shared

 

 1. TRT FM / Kız Çocukları Güçlendirme Atölye Serisi ve Kadının Güçlendirilmesi İçin Erkek Katılımı Atölye Serisi

https://www.mavikalem.org/2020/02/26/mavi-kalem-trt-fmdeydi/

 

 1. Misk FM / Kadının Güçlenmesi İçin Erkek Katılımı Modülü Atölye Serisi

https://www.facebook.com/MaviKalemDernegi/videos/693924671457936/

 

 1. TRT Radyo 1 / Çocuk Koruma Programı

https://www.youtube.com/watch?v=JtrGVqnqukc

 

 1. MaviKalem / -18 Çocuktur Kampanyası

https://youtu.be/ujzAIHGwFYU?feature=shared

 

 1. MaviKalem / Kadının Güçlenmesi İçin Erkek Katılımı Atölye Serisi

https://www.youtube.com/watch?v=W20x5G6hhC8

 

 1. MaviKalem / Male Participation for the Empowerment of Women Workshop Series

https://www.youtube.com/watch?v=M6kUzdyfzdM&t=104s

 

 1. MaviKalem / Çocuk Koruma Projesi

https://www.youtube.com/watch?v=D6LUUroravw

About mkalem

Check Also

Afetzede kadınlar yeniden işine kavuşuyor:  44 kadın ihtiyaç duyduğu araç-gereçlere ulaştı

Bir yıldır Hatay’da sürdürdüğümüz çalışmalar arasında afetzede kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi, gelire erişebilmesi için uyguladığımız ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir