Cumartesi , Haziran 15 2024
entr
Home / IT Bakım ve Donanım Hizmeti Alım Çağrısı

IT Bakım ve Donanım Hizmeti Alım Çağrısı

MAVİ KALEM
IT BAKIM VE DONANIM HİZMETİ ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!
Tarih; 01.01.2019
Kapanış Tarihi: 05/01/2019 — Saat 12:30
*İş bu Teklif Çağrısı 3 (Üç) sayfa çağrı metni ve 1 (Bir) ek halinde hazırlanmıştır.

Teklif Çağrısı (İndirmek için Tıklayınız)

Teklif Formu (İndirmek için Tıklayınız)
MAVİ KALEM HAKKINDA
Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu. Uluslar arası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir
Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.
Çağrı Metni
Mavi Kalem Derneği ve Proje ofislerinin IT bakım ve donanım hizmeti (sistem bakımı, outlook ve ilgili programların kurulması, koruyucu bakım, arızalı cihazların garanti kapsamında onarımı ve takibi, kapsam dışı onarımda danışmanlık ve takibi , sınırsız arıza çağrısı, telefon desteği,bozulan ya da değiştirilen yedek parçanın temini ve montesi, cihaz temizliği, gerektiğinde teknik danışmanlık ) teklif çağrısıdır.
Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.”
Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İlgili Birimin
a) Adresi : Balat Mah. Kiremit Cad. No: 55 Balat/Fatih İstanbul
b) Telefon numarası : 0(212) 6353835
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@mavikalem.org
2-Teklif konusu Ürün ve hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :

IT BAKIM VE DONANIM HİZMETİ ALIMI ;
1. Derneğimizin Bilgi İşlem Sistemleri Bakım Hizmeti şu hizmetleri kapsamaktadır.
a. Kurumumuzda bulunan tüm bilgisayar sistemleri
i. Masaüstü Bilgisayarlar (Max. 15 adet)
ii. Dizüstü Bilgisayarlar (Laptop) ( Max. 50 adet)
b. Bilgi İşlem Çevre Birimleri
i. Yazıcılar (Max. 10 adet)
ii. Modemler (Maksimum 5 adet)
iii. Sinyal Güçlendirici Cihazlar (Access Point) (Max. 10 adet)
iv. Sabit telefonlar (Max. 5 adet)
v. Cep telefonları (Max. 15 adet)
2. Kurumumuzun Bilgi İşlem Hizmetleri donanım alımı hariçtir. Bakım süreci içinde gerekli olan parçalar ve yeni cihazların alımı için kurumumuza bilgi ve öneri verilmesi gerekmektedir.
3. Bilgisayar İşletim Sistemlerinin ve bu işletim sistemlerinin üzerine kurulan Ofis Programları, antivirüs programları gibi diğer programların kurulumu, problemlerin giderilmesi. Bu programların satın alınması işlemi de bu hizmet kapsamı dışındadır.
4. Kurumumuz, Ana Ofis ve Proje Ofislerinde oluşmaktadır. Bu hizmet tüm ofislerimizi kapsamaktadır.
5. Bu hizmet kapsamında hizmetlerin aksamaması ve daha iyi ve kaliteli olması için danışmanlık hizmeti
6. Bu hizmet yerinde desteğin yanı sıra uzaktan erişim ve telefon desteğini de kapsamaktadır.
7. Hizmet süresi 31 Aralık 2019’a kadardır.

Özel Şartlar;
1. Mavi Kalem cihazların maksimum sayıları üzerinden %10 esneklik yapma hakkına sahiptir. Cihaz sayılarındaki artışta ekstra ücret ödenmeyecektir.
2. Teklif veren firma referans vermek zorundadır.
3. Anlaşma yapılacak kurumlar gizlilik sözleşmesi yapılacaktır, firma bunu kabul ederek teklif vermiş sayılacaktır.
4. Teklif formunda aylık birim maliyet ve toplam birim maliyet belirtilmelidir.
5. Anlaşılan firma aylık verdiği hizmetin raporunu her ay sonu imzalı kaşeli olarak teslim edecektir.

b) Teslimat adresi: : Balat Mah. Kiremit Cad. No: 55 Balat/Fatih İstanbul

c) Teklif Şartları :
• Teklif vermek için son tarih: 5 Ocak 2019 Cuma (12:30 ‘a kadar)
• Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.
• Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.
• Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.
• Teklifler 15.01.2019 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

İlgilenen şirketler 20.12.2018 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak satinalma@mavikalem.org adresine mail yoluyla , Balat mah. Kiremit cad.No:55 Balat /Fatih İstanbul adresine kargo yoluyla ‘’Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine’’ notuyla gönderebilirler.
Ek: Mavi Kalem Teklif formu