Salı , Nisan 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Mavi Kalem Yasal Danışmanlık Hizmet Satın Alımı Teklif Çağrısıdır!

Mavi Kalem Yasal Danışmanlık Hizmet Satın Alımı Teklif Çağrısıdır!

MAVİ KALEM

YASAL DANIŞMANLIK HİZMET  SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

Tarih / Date;  10.6.202

Kapanış Tarihi / Closure Date:30.6.2022  Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı beş  (5) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.c This Call for *Proposals is precared in five (5) page call for proposal text and 1 (one) appendices.c

Teklif  Çağrısı Talep Formu-  İndirmek için tıklayınız

EK -Yasal danışmanlık hizmet alımı teklif formu

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

 

Çağrı Metni / Call Text:

Mavi Kalem, ‘GIZ  tarafından desteklenen Kadin Danışma Merkezi ve Yerel STK’lara Mentörlük Projesi’’ kapsamında görev almak üzere;Yasal  Danışmanlık hizmet  satın alım işi teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan uzman danışman kişi ve/veya firmaların teklif vermeleri için davet  etmektedir.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

mavikalem@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

  SATIN ALIMI; / PURCHASING STATIONERY MATERIALS;

 

Yasal danışmanlık hizmet satın alımı işidir.

Aranan uzmanlık: Avukat,Arabulucu

Proje kapsamında;

GIZ tarafından desteklenen ”Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STKlara Mentörlük Projesi ” kapsamında

Yasal danışmandan aylık olarak aşağıdaki hizmetler alınacaktır;

1.Proje hedeflerine göre işbirliği yapılacak kamu kurumlarıyla yasal çerçeve ve işbirliği protokolleriyle

ilgili danışmanlık hizmeti

2. Proje personel ,danışman ve gönüllüleriyle yapılacak sözleşmelerin yasal çerçeveye uygunluğu ,yükümlülükleriyle ilgili danışmanlık hizmeti

3. Projenin 4 aylık revizyon sürecinde uygulama ile igili yasal çerçevenin ve sorumlulukların takibi

4. Projenin 4 aylık uzatma süreci ve olası  kapanış sürecinde  ; Proje kapsamında satın alımı yapılan uzatma sözleşmeleri ve sözleşme bitiş işlemlerinde danışmanlık hizmeti

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31  Cibali /Fatih-İstanbul

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·       Başvuru  için son tarih: 30.6..2022  (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Referans bilgisi , STK tecrübesi varsa Mavi Kalem ile yapılmış çalışmalar öncelik sebebidir.

·       Uzmanlık belgesi talep edilebilir.

 

İlgilenen şirketler 30.6. 2022 tarihine kadar  teklif formunu olarak; mail yoluyla mavikalem@mavikalem.org adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem idari işler birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested  persons/firms are to provide their proposol   to mavikalem@mavikalem.org  till the date of  30.6.2022 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Admin Unit”.

 

Ek-Teklif formu 1

Teklif  Çağrısı Talep Formu-  İndirmek için tıklayınız-Click to download

EK -Yasal danışmanlık hizmet alımı teklif formu

 

 

 

About mkalem

Check Also

Mavi Kalem Çocuklar İçin Kit Alımı Teklif Çağrısıdır! Kits For Children Purchase Call For Proposal!

Mavi Kalem Çocuklar İçin Kit Alımı Teklif Çağrısıdır!  Kits For Children Purchase Call For Proposal! ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir