Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI  SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI  SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

MAVİ KALEM / GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI  SATIN ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

PRINTING AND DESIGN WORK PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date;  01.02.2022

Kapanış Tarihi / Closure Date: 02.03.2022  Saat / Hour  17:30

*İş bu Teklif Çağrısı beş  (5) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in five (5) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

İndirmek için tıklayınız / Click here to download

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği, ‘’Kadın Danışma Merkezi ve Yerel STK’lara Mentorluk Projesi’’ kapsamında kullanılmak üzere; 750 adet Defter /750 items Notebook, 750 adet Bez Çanta (Alışveriş çantası)/750 items Cloth Bag (Tote  Bag), 750 adet Fermuarlı Bez Çanta / 750 items Zippered Cloth Bag, 1.000 adet Kupa /1.000 items Mug, 500 adet Nihale 1 / 500 items Trivet 1, 500 adet Nihale 2 / 500 items Trivet 2, 1.000 adet Kapaklı Metal Kutu / 1.000 items Lidded Metal Box, 1.000 adet Flayer / 1.000 items Flyer  baskısı satın alım işi teklif çağrısıdır.

 

 

 

 

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet  etmektedir.

 

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;

 

a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

 

c) E-Posta / E-Mail

 

 

:

 

 

satinalma@mavikalem.org

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

GÖRÜNÜRLÜK MATERYALLERİ BASKI İŞİ SATIN ALIMI; /   BUSINESS PURCHASE OF VISIBILITY MATERIALS;

 

1.     Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan 750 adet Defter /750 items Notebook ;

 

•        boyut: en 11 cm, boy 17,5 cm

•        kapak:Karton

•        kapak baskı: ön arka kapaklar ve ön kapak içi renkli baskı

•        iç kağıt: 90 gr ivory  (çizgili )

•        80 yaprak, 160  sayfa, ön arka renkli baskı                                                                                                             

•       cilt şeffaf spiral                                        

 /Paperback + spiral ring binder + 80 sheets + striped + inner paper 90 gr ivory

Outside and inside printing on front cover and back cover

Inside pages are striped sheets, no printing. Dimension: 11 x 17.5 cm.

 

 

2.     Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan 750 adet Bez Çanta (Alışveriş çantası)/750 items Cloth Bag (Tote  Bag)  ;

 

Fermuarlı çanta                                                                                                                        

• Ölçüleri : 50×35 cm ,                                                                                                                                                                                        

• Körüklü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

•  Kumaş Özellikleri:Su geçirmez  ,imperteks-PVC kumaş                                                                                                          

• Tek yüzüne baskı, 4 renk

•Ağzı fermuarlı, iç cep                                                                                                    

/Expandable bag, waterproof, impertex-PVC fabric, one-sided printing, zippered, inner pocket,

One-sided printing – print dimensions 50X35 cm,Print colors 4 A mug

 

 

3.     Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan 750 adet Fermuarlı Bez Çanta / 750 items Zippered Cloth Bag ;

 

• Fermuarlı çanta                                                                                                               

• Ölçüleri : 25cm x 20 cm                                                                                                            

     • Su geçirmez  kanvas veya panama Dokuma kumaş                                                                           

   • Tek yüzüne baskı, 4 renk                                                                                                              

   • Açık tek renk zemin kumaş                                                                                                                                                                                           

  •baskı deseni :Kadın Danışma Merkezi ve  düz logo baskısı yapılacak.

/Zippered, waterproof canvas or Panama woven fabric, printed on one side, light solid color ground fabric.

Dimensions: 25X20 cm, Printing colors 4

 

 

 

4.     Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan 1.000 adet Kupa /1.000 items Mug ;

 

Ölçüleri:8 cm x 20 cm                                                                                                                                 

•Seramik, aşağı doğru daralan,                                                                                                                

• Saplı veya sapsız                                                                                                                                         

• baskı deseni :Digital mahalle logosu ve donor logoları                                                                           

• Baskı renkleri 4  renk                                                                                                                

/more than 8 X less than 20, (with or without a handle), ceramic, top-down narrowing  ,Print colors 4 A mug

 

5.     Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan 500 adet Nihale 1 / 500 items Trivet 1 ;

 

•Taş Nihale                                                                                                                                                       

 • Boyutları: 20cm x20cm                                                                                                                                    

• Baskı renkleri 4 renk                                                                                                                                  

• Kadına yönelik şiddet suçtur” mesajlı (arapça, turkçe ve farsça )

/ Stone trivet, Dimensions: 20 x 20 cm Print colors 4

500 pieces with the message “violence against women is a crime” (to be written in Arabic, Turkish and Persian),

 

6.     Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan 500 adet Nihale 2 / 500 items Trivet 2 ;

 

Taş Nihale                                                                                                                                                     

   • Boyutları: 20cm x20cm                                                                                                                                   

 • Baskı renkleri 4 renk                                                                                                                                 

• Digital mahalle logolu (Türkçe)                                                                                                      

/ Stone trivet, Dimensions: 20 x 20 cm, Printing colors 4

500 pieces with digital neighborhood logo (in Turkish)

 

 

 

 

7.     Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan – 1.000 adet Kapaklı Metal Kutu / 1.000 items Lidded Metal Box ;

 

Yassı kare şeklinde                                                                                                                                    

  • Yükseklik 5 cm’den küçük , ebat 20cm                                                                                                     

• Baskı renkleri 4 renk                                                                                                                                         

• Kadına yönelik şiddet suçtur” mesajlı (tasarımda arapça, turkçe ve farsça)                                                                                               

/ Metal box with lid; flat square box; height less than 5 cm, size less than 20 cm (1000 pieces), Printing colors 4with the message

“violence against women is a crime” (to be written in Arabic, Turkish and Persian in the design).

 

 

8.     Aşağıda istenilen özellikleri verilmiş olan 1.000 adet Flayer / 1.000 items Flyer ;

 

•  Türkçe                                                                                                                                                             

   •  A5 ebatında karton (kart baskı)                                                                                                                

•  İki yüzlü(arkalı önlü baskı)                                                                                                                        

• baskı renkleri 4 renk                                                                                                                                        

 • Birinci yüzde “kadına yönelik şiddet suçtur”   ve  logolar , arka yüzde   telefon numaraları

/Flyer; (Turkish) 1000 pcs Two-sided (back-sided printing) printing, A5 cardboard / card printing, printing colors 4 ,

“Violence against women is a crime” and logos on the first face, phone numbers on the reverse

 

 
 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31  Cibali /Fatih-İstanbul

 

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

·       Teklif vermek için son tarih: 02.03.2022  (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup,

imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

 

·       Last Date for Proposal: 02.03.2022 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled,

signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

 

İlgilenen şirketler 02.03.2022 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluyla satinalma@mavikalem.org  adresine,

kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine”

notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  02.03.2022 Through;

e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

İndirmek için tıklayınız / Click here to download

 

About mkalem

Check Also

MAVİ KALEM IT BAKIM VE DONANIM HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİKALEM IT BAKIM VE DONANIM  HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! IT MAİNTENANCE AND HARDWARE SERVİCE PROCUREMENT ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir