Çarşamba , Temmuz 17 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / MAVİ KALEM İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ÜRÜN / HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! – PRODUCT/SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ÜRÜN / HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR! – PRODUCT/SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

MAVİ KALEM

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ÜRÜN/ HİZMET ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

PRODUCT/SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 28/07/2021

Kapanış Tarihi / Closure Date: 28/08/2021 —  Saat / Hour 17:30

*İş bu Teklif Çağrısı 3 (üç) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in 3 (three ) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

Teklif Çağrısı Talep Formu-  İndirmek için tıklayınız-Click here to download

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği, Kadın Danışma ve Yerel STK’lara Mentorlük projesi kapsamında alınacak iletişim danışmanlığı hizmeti alımı teklif çağrısıdır.

 

 

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address :  

Yavuz Sultan Selim Mahallesi

Cibali Caddesi No :31 Fatih -İstanbul

b) Telefon numarası /  Phone Number: 0212 635 38 35
c) E-Posta / E-Mail  

:

 

satinalma@mavikalem.org

 

 

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;

 

Kadın Danışma ve Yerel STKlara Mentorlük projesi kapsamında alınacak iletişim danışmanlığı hizmeti aşağıdaki iş kalemlerini kapsamaktadır:

 

 

a)    Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount: :  

 

 

1.Projenin tanıtım ve görünürlük stratejisinin hazırlanması:        

                                                                     

1.a. Projenin iletişim planı yapılması

 

1.b. Projenin dijital iletişim planlaması yapılması (Dijital İletişim Planı Çalışması ile tüm iletişim

çalışmasının çerçevesini oluşturacak olan, değer önerisi, hedefler ve hedef kitleler

belirleme, hedefleri gerçekleştirmek için stratejiler ve taktikler geliştirme gibi çalışmalar

yapılacaktır.)

 

 

2.Farkındalık Eğitimleri: Farkındalık eğitimleri ile projenin dijital iletişim vizyonu geliştirecek atölyeler düzenleyerek iletişim ekibini güçlendirmek ve dijital iletişim becerilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

 

3.Uygulamalı Eğitim ve Atölyeler:

Projenin iletişim ve görünürlük hedefleri ve uygulama sürecinde görev alacak, içerik çalışması yapacak kişilere; veri görselleştirme, dijital hikâye anlatıcılığı, ölçümleme, sosyal medya programları ve etkili iletişim uygulamaları, Google araçları eğitimlerinin verilmesidir.

 

 

 

 

 

 

b)    Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali /Fatih İstanbul

 
c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

·       Teklif vermek için son tarih: 28/08/2021  (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 11/09/2021  tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

 

·       Last Date for Proposal: 28/08/2021   (Latest Hour of 17:30)

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Proposals must be eligible till the date of  11/09/2021 .

 

İlgilenen şirketler 28/08/2021   _ tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluylasatinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  28/08/2021    Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

Ek 1: Mavi Kalem Açık Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

 

Teklif Çağrısı Talep Formu-  İndirmek için tıklayınız-Click here to download

About mkalem

Check Also

Mavi Kalem Genel Temizlik Ve Kişisel Hijyen Malzeme Seti Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! This Is A Call For Proposals For The Purchase Of General Cleaning And Personal Hygiene Material Set!

MaviKalem Genel Temizlik Ve Kişisel Hijyen Malzeme Seti Satın Alımı Teklif Çağrısıdır! This Is A ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir