Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / 10 KALEM GÖRÜNÜRLÜK MALZEMESİ BASKI İŞİ ALIMI TEKLİF ÇAĞRISI

10 KALEM GÖRÜNÜRLÜK MALZEMESİ BASKI İŞİ ALIMI TEKLİF ÇAĞRISI

MAVİ KALEM

10 KALEM GÖRÜNÜRLÜK MALZEMESİ BASKI İŞİ ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

10 ITEMS VISIBILITY MATERIAL PRINTING SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 27/11/2019

Kapanış Tarihi / Closure Date: 11/12/2019 —  Saat / Hour 17:30

*İş bu Teklif Çağrısı 2 (İki) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in 2 (two) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

Teklif Talep Formu / Proposal Request Form (İndirmek için tıklayınız/ Click here to download)

 

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği Esenyurt Kadın Danışma ve Dayanışma Projesi teklif çağrısıdır.

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

 

 

Mavi Kalem Association Esenyurt Women Solidarity and Consultation Project is a call for proposals.

Mavi Kalem invites willing firms to provide proposals  that are registered in Turkish tax system, with sufficient capacity for the afformentioned task and the ability to achieve Mavi Kalem’s relevant terms and conditions.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

Proje Kodu/Project Cod           :  019/PRJ03-GIZXXX

 

 

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address : Balat Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No: 31 Fatih İstanbul
31b) Telefon numarası /  Phone Number: 0(212) 6353835
c) E-Posta / E-Mail  

:

 

satinalma2@mavikalem.org ve satinalma@mavikalem.org

  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
   

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount :

: 1.     Roll–Up/Roll –Up ; 85cm x 185.5cm , Renkli , Tek yüz baskılı , 14 Adet Roll-Up/ 85cm x 185.5cm  Roll -up,colored, one side printed, 10 Pieces Roll-Up

2.     Dış Tabela / Signboard : 150 cm x 90 cm Renkli baskılı , mat , Suya ve ısıya dayanıklı forex yada kompozit  ,tek yüz , 3 adet Dış Tabela /150 cm x 90 cm Colored printed, opaque, water and heat resistant forex or composite signboard, one sided , printed,  3 pieces Signboard

3.     Oda isimlikleri /  Door Signboard   : 21 cm x 30 cm forex baskı oda isimleri ve yönlendirme tabelaları, renkli, opaque, baskılı, tek yüz  (depo ve çocuk dostu alan 2 adet) , 33 adet Oda İsimlikleri /21 cm x 30 cm forex printed, colored, matt, one sided,  printed (two pieces for storage room and two pieces for child friend space), 23 pieces Door Signs

4.     Kat Tabelası / Floor Signboard: 59.4 cm x 42 cm forex baskı kat tabelaları ,renkli ,mat ,baskılı , tek yüz, 2 adet Kat Tabelası / 59.4 cm x 42 cm forex printed, colored, opaque, printed, one sided, 2 pieces Floor Signboard

5.      Kırlangıç Bayrak /   Flag  : 50cm x 150 cm ,ipli, duvara takılan, Renkli, baskılı, mat ,tek yüz , 59 adet Kırlangıç Bayrak / 50cm x 150 cm, with a rope to hang on the wall, colored ,opaque , one sided , printed 59 pieces Flag

6.      Masa Bayrağı / Table Flag Set:    15 cm x 22.5 cm 3’lü direk  5 set ( 1 set 3 bayraktan oluşuyor),renkli ,baskılı,tek yüz / Each flag is 15 cm x 22.5 cm into a  3 pole base five sets (each seat include 3 flags), colored, one sided, printed, total 5 sets Table Flag

7.      Broşür / Brochure   :      Türkçe 1000 adet / Arapça 1500 adet, kapalı hali(10cm x19 cm) ,açık hali( 20 cm x 19 cm) tek kırımlı, renkli, arkalı önlü, mat, 135 gr kâğıt, toplam 2500 adet Broşür / Turkish 1000 pieces, Arabic 1500 pieces, closed (10cm x19 cm), opened ( 20 cm x 19 cm) , colored, double sided printing, opaque , 135 gr paper, total 2500 pieces Brochure

8.     Afiş / Banner : GIZ Bilgilendırme afişi A2 Ebatında, tek yüz ,renkli ,mat ,baskılı /  Banner for GIZ, size A2, one sided, colored, opaque, printed, 2 pieces Banner

9.     Poster /  Poster       : 6 ‘lı setten ( 2 Türkçe-2 Arapça-) A2 Ebatında, tek yüz, renkli, mat, baskılı, toplam 24 adet Poster / 6  sets (2 Turkish – 2 Arabic)  A2, one sided , colored ,opaque , printed total 24 pieces Poster

10.  Afiş / Banner  : EKM-GKG tanıtım afişleri, 5 adet Türkçe,5 adet Arapça,5 adet İngilizce AFİŞ, A2 ebatında renkli, mat, baskılı, tek yüz, toplam 15 adet Afiş, toplam 15 adet Afiş /  Banners for EKM-GKG, 5 pieces Turkish , 5 pieces Arabic , 5 pieces English ,A2 , colored, opaque , one sided, total 15 pieces Banner

 

 

 
   

b) Teslimat adresi    / Delivery Address:     

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali /Fatih İstanbul

 
   

 

c) Teklif Şartları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

 

 

·       Teklif vermek için son tarih: 11/12/2019 (Saat 17:30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 31/12/2019 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

 

·       Last Date for Proposal: 11/12/2019 (Latest Hour of 17:30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Proposals must be eligible till the date of  31/12/2019

 
 

İlgilenen şirketler 11/12/2019 tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluylasatinalma2@mavikalem.org ve  satinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma2@mavikalem.org ve  satinalma@mavikalem.org    till the date of  11/12/2019 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

 

 

Teklif Talep Formu / Proposal Request Form (İndirmek için tıklayınız/ Click here to download)

About mkalem

Check Also

MaviKalem çalışma arkadaşları arıyor! Pozisyon: Proje İletişim Sorumlusu

MaviKalem çalışma arkadaşları arıyor! Pozisyonlar : Proje İletişim Sorumlusu   Çalışma Şekli : Tam Zamanlı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir