Perşembe , Mayıs 23 2024
entr
Home / Açık Teklif Çağrıları / İhaleler / Mavi Kalem Güvenlik Personeli Hizmet Alımı Teklif Çağrısı

Mavi Kalem Güvenlik Personeli Hizmet Alımı Teklif Çağrısı

MAVİ KALEM

GÜVENLİK PERSONEL HİZMETİ ALIMI TEKLİF ÇAĞRISIDIR!

SECURİTY SERVICE PROCUREMENT CALL FOR PROPOSAL!

Tarih / Date; 23.09.2019

Kapanış Tarihi / Closure Date: 07.10.2019 —  Saat / Hour 17.30

*İş bu Teklif Çağrısı üç  (3) sayfa çağrı metni ve 1 (bir) ek halinde hazırlanmıştır.

This Call for *Proposals is prepared in three (3) page call for proposal text and 1 (one) appendices.

Teklif Talep Formu (İndirmek için Tıklayınız)

MAVİ KALEM HAKKINDA / ABOUT MAVİ KALEM

Mavi Kalem Derneği; 1999 Marmara depremi sonrası deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarının içinde oluştu ve 2000 yılında kuruldu.  Uluslararası insani yardım prensiplerinin yaygınlaştırılması; kadınların güçlendirilmesi, kadın sağlığı ve sağlık hakları ile çocukların eğitime yönlendirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi Mavi Kalem’in öncelikli çalışma alanları oldu. Mavi kalem, bağımsız, hesap verebilir, şeffaf, yararlanıcıların katılımını destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarında ana akım olarak ele alan, çocuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere uyumlu bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir

Mavi Kalem Teklif ve ihale çağrılarına www.mavikalem.org adresinde, Duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

 

Mavi Kalem Organization was formed inside the humanitarian aid actions in the earthquake area at the aftermath of 1999 Marmara earthquake and officially formed at 2000.  Widespreading of international humanitarian aid standards, empowerment of women, women’s health and health rights, guiding children toward education and supporting their education have been Mavi Kalem’s priority work fields. Mavi Kalem have been running its actions independently, accountable, transparent, supportive to its beneficiaries participation, taking gender equality actions as mainstream and running child rights and child porotection programs fitting to international agreements.

Mavi Kalem Proposal and Bidding calls can be accessed at www.mavikalem.org from the Announcements tab.

Çağrı Metni / Call Text:

 

Mavi Kalem Derneği  Esenyurt Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinde güvenlik danışma  hizmeti vermek üzere, kreş, okul veya STK’da çalışma deneyimi olan silahsız, bir (1) kadın personel  (sigorta, yemek, yol) hizmet alımı yapılacaktır.  

Mavi Kalem ilgili koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, Türk vergi sistemine kayıtlı istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

 

Mavi Kalem Organization and Project Offices ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________(Write down the detailed call text)  ) call for proposal.

Mavi Kalem invites willing firms to provide proposals  that are registered in Turkish tax system, with sufficient capacity for the afformentioned task and the ability to achieve Mavi Kalem’s relevant terms and conditions.

 Ürün Hizmet alımına dair ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır / Detailed information on product/service procurement are as follows:

 

  1. İlgili Birimin / Relevant Unit’s;
a) Adresi/ Address : Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali/Fatih – İstanbul
 

b) Telefon numarası /

 

Phone Number:

 

0(212) 6353835

c) E-Posta / E-Mail  

:

satinalma@mavikalem.org
  1. Teklif konusu Ürün ve hizmetin / of Proposed product and service;
 

 

 

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı / Quality, type and amount:

 

 

 

 

 

:

 

GÜVENLİK PERSONEL HİZMETİ ALIMI; /   PROCUREMENT OF SERVICE;

Esenyurt Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nde 11 ay süresince haftanın 5 iş günü, çalışma saati: 09:00-18:00 arasında hizmet vermek üzere, kreş, okul veya STK’da çalışma deneyimi olan, silahsız güvenlik danışma hizmeti için sigorta, yemek, yol,

1 (bir) kadın personel hizmet alımı yapılacaktır.

*(Güvenlik malzemeleri istenmemektedir. kelepçe, cop, vb.)

 

Not: Haftasonu ve Özel günler için destek alınabilir. Destek alınırsa, alındığı gün kadar izin verilir.

 

 

b) Teslimat adresi: /    Delivery Address:

 

Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No: 31 Cibali/Fatih – İstanbul

c) Teklif Şartları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposal Terms:

·       Teklif vermek için son tarih: 07.10.2019  (Saat 17.30 ‘a kadar)

·       Teklif veren firmalar Mavi Kalem satın alma dokümanlarını imzalamak durumundadırlar.

·       Teklif vermek için Mavi Kalem Teklif Talep Formunda (EK1) sarı ile boyanmış yerleri doldurup, imzalı kaşeli Mavi Kalem Satın alma birimiyle paylaşabilirsiniz.

·       Teslim tarihi yazılmamış teklifler değerlendirmeye alınmaz.

·       Teklifler 15 güne kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

 

·       Last Date for Proposal: 07.10.2019  (Latest Hour of 17.30 )

·       Proposing firms must sign up Mavi Kalem procurement documents.

·       In order to propose, yellow marked areas in Mavi Kalem Proposal Request Form (Attachment 1) must be filled, signed and stamped and shared with Mavi Kalem procurement unit.

·       Proposals with no mention of delivery date are not taken into evaluation.

·       Offers must have validity up to 15 days

 

İlgilenen şirketler  07.10.2019  tarihine kadar detaylı tekliflerini imzalı kaşeli olarak; mail yoluylasatinalma@mavikalem.org  adresine, kargo yoluyla ‘Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ adresine Mavi Kalem satın alma birimi dikkatine” notuyla gönderebilirler.

Interested firms are to provide their detailed proposals to satinalma@mavikalem.org  till the date of  07.10.2019 Through; e-mail or to, Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali Cad. No:31 Cibali /Fatih İstanbul’ cargo shipping  marked as Mavi Kalem Procurement Unit”.

 

Ek 1: Mavi Kalem Teklif formu

Attachment 1: Proposal Request Form

 

About mkalem

Check Also

MaviKalem çalışma arkadaşları arıyor! Pozisyon: Proje İletişim Sorumlusu

MaviKalem çalışma arkadaşları arıyor! Pozisyonlar : Proje İletişim Sorumlusu   Çalışma Şekli : Tam Zamanlı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir