Cumartesi , Eylül 19 2020
entr
Home / Çalışma Anlayışımız

Çalışma Anlayışımız

Mavi Kalem’in çalışma prensipleri:

  • Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma,
  • Katılımla orantılı söz hakkı,
  • Çalışma gruplarının talepleri ve uygulamaların birlikte şekillendirilmesi,
  • Şeffaflık ve hesap verebilirliktir,
  • Kaynakların etkin kullanımı,
  • Ortak çalışmalara ve işbirliklerine öncelik vermektir.

Gönüllülük, yaşamın farklı boyutlarına katılmak, kendi etkisi ile değişebilecek iyiye gidebilecek her duruma karşı sorumluluk hissetmek, müdahale etmek,  hayata kendi rengini katmaktır.   Aslında gönüllü her duruma “burnunu sokan” biridir.

screen-shot-2014-05-28-at-2-06-19-amHer iletişimde ve uygulamada iki yönlü etkileşim vardır; birbirini tanımak, karşılıklı değişim,  dayanışma, farklı bilgi ve becerileri paylaşmak.

Gönüllülük, hem gönüllü hem de birlikte çalıştığı kişiler ve gruplar için sağaltıcı, özgürleştirici ve umutlu bir durumdur.

Çalışmalar hedef grupların dillendirdiği ihtiyaçlardan yola çıkılarak oluşturulur, uygulama ve karar süreçleri birlikte tasarlanır.

Yalnız kadın çalışmaları değil tüm çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği, projeleri kurgularken uygulamada ve karar mekanizmalarını oluşturmada öncelikli ele alınır.  Çalışmaların, hedef gruplar için güçlendirici ve özgürleştirici olması vazgeçilmezdir.

Mavi Kalem’in iç ilişkilerinde ve çalışmalarında yargılayıcı ve ötekileştirici uslup ve tavırlara; etnik, dinsel, cinsiyetçi ve benzeri ayrımcı bakış açılarına, şiddet ve nefret diline yer yoktur.

Mavi Kalem, kendini siyasi, dinsel ya da etnik kimlikler içinde tanımlamaz. Özgürlük, insan hakları, demokratik haklar, sağlık hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği,  kadın hakları, LGBT bireylerin hakları, çocuk hakları ve ayrımcılığın önlenmesi konularında taraftır.